Amos sjoel

Baruch haba – welkom op website van de Amsterdamse Modern Orthodoxe sjoel. Via het menu bovenaan deze pagina kan je meer informatie over AMOS vinden. AMOS baseert zich op het modern orthodoxe Jodendom. Een open, tolerante en respectvolle invulling van onze duizenden jaren oude wetten en tradities, ook in de 21ste eeuw.

Beheer Rav Menachem Sebbag. Komende activiteiten.

AMOS , jaar, Lustrum, Amsterdam Modern Orthodoxe Synagoge. Amos jaar concert – Duration: minutes, seconds. Aniem Zemirot – Duration: minutes, seconds. AMOS jaar – Havdalah clip – Duration: minutes. Menachem Sebbag, spiritueel leider van de sjoel en Doron Sanders, voorzitter van het sjoelbestuur blikken terug en vooruit.

Auteur: Maurice Swirc Foto: Dirk P. Eerlijk gezegd kijk ik met stomme verbazing terug op wat er het afgelopen . Tegenover deze visie stellen wij de overtuiging dat oordeels- en heilsprofetieën heel goed samengaan, zoals ook bij andere profeten.

Wij zien geen enkele reden om het boek Amos van het begin tot het eind niet te nemen waarvoor het . Maar de redenen van Joël waren daarom niet . Uit de gelykluidende plaats Joël III: 21. Lekstraat Lekstraat 61. Beth Shalom Kastelenstraat 80. Raber (voorzitter sjoelbestuur). HET enige wat hij over zichzelf vertelt, is dat hij „ Joël , de zoon van Pethuël,” is ( Joël 1:1).

In het boek dat zijn naam draagt, zegt Joël zo weinig over andere dingen dan zijn boodschap, dat zelfs de tijd waaruit zijn profetie dateert alleen maar te schatten is: omstreeks 8v. Joel, Obadiah, Malachi. NIV Application Commentary.

Westminster Bible Companion. Old Testament Library. Giften zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Hoofdlocatie: Sjoel Amstelveen. Vraag uw adviseur naar de voorwaarden.

In dit boek behandelt dominee Westerink de twee bijbelboeken Joël en Amos. Sjoel Amstelveen, Jewish Shul Amstelveen, Jewish Synagogue Amstelveen, Jewish Temple Amstelveen, Jewish Tempel Amstelveen, uw Joodse sjoel , uw Amstelveense Sjoel , uw enige sjoel.

Rosj HaSjana in Sjoel Amstelveen, Jom Kippoer in Sjoel Amstelveen, Vasten in Sjoel Amstelveen, Poeriem in Sjoel Amstelveen, . Useful in-depth analysis of Hebrew text. Mostly accessible to those without Hebrew. Hij profeteerde over Israël toen Uzzia in Juda regeerde en Jerobeam, de zoon van Joas, koning was in Israël, twee jaar voor de aardbeving.

En hij zeide: De Heere zal brullen uit Sion, en Zijn stem verheffen uit Jeruzalem . Informatie over dit bijbelboek in de Statenvertaling. Amos is de derde van de kleine profeten: het boek volgt op het Bijbelboek Joël en wordt gevolgd door het boek Obadja. Ook binnen de canonieke volgorde van de christelijke bijbel is het boek Amos de derde van de twaalf kleine profeten. Deze twaalf zijn echter niet te vinden in het midden van het Oude Testament, maar .