Chemie voor het mlo antwoorden

Een chemieleerboek voor de eerste jaar van het Middelbaar Laboratoriumonderwijs. Voor elk hoofdstuk staat hier extra uitleg. Niet zo uitgebreid als in het boek. Mét commentaar bij je antwoorden ( feed back).

Verder: linkjes met animaties of filmpjes die aansluiten bij het onderwerp. Het beschrijft de belangrijkste chemische analysetechnieken.

De bijbehorende meetprincipes en theoretische achtergronden. In het menu staan de hoofdstukken. Kruiswoordraadsel met nieuwe vaktermen. Hoofdstuk Zuur- en base- evenwichten bladzijde 1. In elke verhouding met elkaar te mengen. Wennen aan het idee dat je de eenheden eerst aanpast aan de nieuwe grootheid.

Hier: eerst omrekenen naar gram en liter. Hoeveel g water en hoeveel .

NaOH reageert met 4mmol CH3COOH. Dus de 1mL bevat 4mmol azijnzuur. C4H10) = 1mol c g suiker ( C12H22O11) = 0 . Hoe groot zijn: S(NH3) en S(O2)?

Teken de structuurformules van: a C5H11OH b C3H7COCHc C3H7COOH d C3H7CHO e CH3CHOHCHf CH3CH2CHO. Geef de verbrandingsreacties voor octaan bij respectievelijk: volledige verbranding, onvolledige verbranding en verbranding met roetende vlam. Hier staan ook voor ieder hoofdstuk oefeningen met feedback en verwijzingen naar extra uitleg en animaties. Breinbrekers van de methode volgens Bartjens. Basischemie voor het mlo.

Rekenen in beroepscontexten. Achtergronden van de Verdun-tool, hulp bij het berekenen van verdunningen. Antwoorden bij deel van Wiskunde voor MLO , J. De nieuwe, 3e druk is herschreven en geactualiseerd.

Het taalgebruik is vereenvoudigd en er worden meer voorbeelden gegeven en meer afbeeldingen gebruikt. Het boek is full colour uitgevoerd en bevat de.