Danfoss thermostaat knippert of

De ketel werkt verder goe krijg warm water uit de kraan en douche, kan alleen de verwarming niet meer regelen via de thermostaat , wat wel een probleem gaat worden met de winter. Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden. Ik kan er geen handleiding over vinden. Wat kan dat betekenen?

De thermostaat geeft op de display of aan.

Voorgaande keren bleek dat vervangen van de batterijen voldoende was om deze weer werkend te krijg. Nu blijft hij echter op of knipperen. Kan het type batterij hiermee te maken hebben. Tijdens het instellen van de gewenste temperatuur knippert de display.

Na het instellen wordt na ca. De display geeft deze temperatuur continu weer (niet knipperend). Als de thermostaat bij warmtevraag de ketel aanstuurt wordt op de display een vlamsymbool . Schakel de cv-installatie uit.

Let op de kleuren van de aders die zijn aangesloten op de be- staande thermostaat. Verwijder de grondplaat van de bestaande thermostaat. Sluit de aders aan zoals in figuur 2. Voor het aansluiten van de thermostaat op de ketel verwijzen we naar. Rode led (achter de klep).

Langzaam knipperend Knippert langzaam. Instellingen die alleen beschikbaar zijn via de CF-RC afstandsbediening: Vergrendelingspictogram. Pictogram alleen zichtbaar als de thermostaat gedefini- eerd is als hoofdthermostaat voor een sequentiële . Het display knippert en de huiscentrale geeft een pieptoon wanneer de Slimme Radiatorknop . Honeywell – Handleiding thermostaat – Kijkvoelbeleef. Secure Thermostat DIL Switch Setting. Zet de Fibaro Home Center in Learning mode het toevoegen van apparaten.

Veiligheidsinstructies. Neem de volgende richtlijnen in acht: ▫ Dek de thermostaat niet af, bijvoorbeeld door er hand- doeken of soortgelijke voorwerpen voor te hangen! Hierdoor wordt het vermogen van de thermostaat aangetast om de ruimtetemperatuur correct te meten en aan te passen. Mors geen enkele vloeistof .

Is uw product kapot en biedt de handleiding geen oplossing meer? Dan kunt u gratis terecht bij Repair Café. De in te stellen waarde kan begrenst worden met parameters ren r03. In geval van alarm zullen alle LED’s op de frontplaat gaan knipperen. Laat de knop vervolgens los om de installatie te starten.

Danfoss TP5E Thermostaat. NOTE: alleen radiatoren met een thermostaat functie kunnen gebruikt. Appendix A: Adapters. U ziet de ingestelde temperatuur dan knipperen. Na vijf seconden verschijnt de ruimtetemperatuur weer . Hallo techneuten, Is er iemand onder jullie die verstand heeft van de atag one thermostaat ? Zojuist heb ik de atag one op mijn a244ec ketel aangesloten.

Eerst de bcu volgens de handleiding aangesloten. Hierna de Atag One gemonteerd en toen de spanning op de ketel. Overview of display and control buttons. Druk gedurende ongeveer seconden op. Monteer de thermostaat op de afsluiter.

Defecte zekering in master- of slaveregelaar. De verbinding tussen master- en slaveregelaar is verbroken. De LED achter het frontpaneel van de ruimtethermostaat knippert niet tijdens de testfunctie. De batterijen maken niet goed contact met de thermostaat. Radiatorkraan druk enkele keren kort op de knop.

Plaats de Radiatorkraan. Het beeldscherm op de Radiatorkraan knippert enkele keren en toont het symbool .