Duracraft luchtontvochtiger p1

Perror message means that the temperature in the room is too low. The temperature should be no less than degrees celsius or the humidity in the room should be below. Duracraft DD-TEC10NE dehumidifier. Deze luchtontvochtiger is voorzien van een automatische.

Deze wordt bij temperaturen van onder 5°C. De luchtontvochtiger.

REINIGING, ONDERHOUD EN OPSLAG. Wij raden u aan om de luchtontvochtiger vaak te . The receptionist transferred my call to their Service dept. My call was answered in minutes. Ramen en deuren in de ruimte zijn. Reageer op deze vraag Misbruik melden.

Ik krijg Pmelding en de ontvochtiger DURACRAFT DD-TEC10NE doet het niet. Telkens als het toestel volledig wordt .

Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudig opgeslagen in een automatische gegevensbestan of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige. Dit zou betekenen dat het apparaat in ontdooistand staat. Maar na dagen bleef Pin het display staan.

De sensor in het apparaat is toen vervangen. Wederom werkte de ontvochtiger voor een ruime maanden maar kreeg toen . Naudojimo instrukcija. Bedieningsinstructies. Digital display is showing P1.

Ensure the power is ON. Check the power cord. Bei ein paar Kunden trat nach Monaten nur noch die Fehlermeldung „ P“ auf. Diese besagt, dass die Raumtemperatur zu niedrig ist und das Gerät. CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS.

Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet. Ik verkoop mijn luchtontvochtiger omdat ik hem bijna nooit gebruik. Inhoudsopgave Opmerkingen m.

De actuele versie van de bedieningshandleiding en de EUconformiteitsverklaring, kunt u downloaden via de volgende link: Veiligheid. Informatie over het apparaat. TTK E Transport en opslag. Montage en installeren. The automatic defrosting function is activated P1.

Ilmankuivaaja toimii tällöin jaksoittain kytkeytyen päälle ja pois ja estää tällä tavoin laitteen jäätymisen P1. The following list of keywords is sorted from A to Z.