Emissiehandel kritiek

Volgens de auteurs vertraagt die handel in lucht de sociale en technologische veranderingen die we dringend nodig hebben om de opwarming van de aarde aan te pakken. Wanneer de bedrijven meer COwillen uitstoten, moeten zij rechten bijkopen. Op deze manier hoopt de Europese Commissie bedrijven te stimuleren om klimaatvriendelijker te worden. Maar het systeem krijgt veel kritiek.

Handel in emissierechten krijgt steeds meer kritiek : ze belemmert duurzame energie, maakt het lucratief om vervuilend te produceren en benadeelt arme landen. Wie goed luistert kan het niet ontgaan: er wordt driftig gezaagd aan de poten van het Kyoto-protocol.

De kritiek kwam eerst van milieuorganisaties. Zij vinden dat de Europese Unie te gul is geweest bij het verstrekken van gratis emissierechten aan het bedrijfsleven. Hierdoor zakt de prijs en worden bedrijven onvoldoende geprikkeld om te investeren schone productietechnieken, het oorspronkelijke doel . De prijzen voor emissierechten zijn gedaald van euro per gigaton naar een schamele euro, klassieke uitstoot- sectoren als transport en landbouw vallen buiten het ETS en de rest van de wereld wil niet meedoen met Europa.

Aan de vooravond van de klimaattop . Toch is er ook veel kritiek op de emissiehandel. Milieuorganisaties vinden dat bedrijven die flink vervuilen niet gestimuleerd worden om hun vervuiling aan te pakken. Emissiehandel houdt volgens deze milieuorganisaties juist .

Bedrijven die deelnemen aan emissiehandel moeten voor elke ton COdie zij uitstoten een emissierecht. Na toenemende kritiek op het functioneren van het ETS heeft de Europese. EU sluit akkoord over emissierechten. De Europese Unie gaat het aantal emissierechten verkleinen. Ook zonder fossiele brandstof wil Eric Wiebes het leven leuk houden.

Energietransitie Nederland staat een technische en maatschappelijke omwenteling te wachten. Afgelopen dinsdag bezorgde het Europees parlement het een extra uppercut. Ter stemming lag een voorstel om de veiling van een deel van de emissierechten uit te stellen. Is emissiehandel als middel voor de mitigatie van klimaatverandering moreel toelaatbaar? Een bachelorthesis Filosofie van.

Want bij een teveel aan emissierechten kan het bedrijf dat overschot op de markt brengen en verkopen. Die kritiek gaat volgens Partyka niet op. Toch zwol de kritiek op de emissiehandel de afgelopen tijd aan.

Dat komt voor een deel door de haat-liefde verhouding die velen hebben met emissiehandel. Hetzelfde geldt voor emissiehandel. Er is veel kritiek , maar het draagvlak is groot en het effect positief.

Jos Cozijnsen is zelfstandig adviseur emissierechten. Meer informatie over hem vindt u op .

De morele prijs van emissiehandel : de kritiek van Michael Sandel. Research output: Scientific – peer-review › Article. Copy link to clipboard. Glastuinders die hun emissierechten hebben overschreden zullen moeten betalen aan een controlerende instantie.

Tuinders die minder hebben . Europarlementariër Bas Eickhout begrijpt de kritiek op ETS. Als politicus van GroenLinks ben ik ook teleurgesteld in het systeem en hoop op alternatieven. Er is een marktmechanisme, emissiehandel , en er is ook een programma opgezet (het Clean Development Mechanism) waarmee rijke landen CO2- rechten kunnen kopen in landen waar CO2-reductie minder kostbaar is.

De afgelopen jaren was er echter forse kritiek op de handel in emissierechten. Of is het, zoals tegenstanders beweren, een rookgordijn dat niets verandert aan de bestaande situatie? Het nieuwe ETS gaat tot .