Keurcompost

Voor de land- en tuinbouw vormt de bodem de belangrijkste productiefactor: een gezonde, vruchtbare bodem is essentieel voor structureel hoge gewasopbrengsten. Het organische- stofgehalte van de bodem is daarbij een vaak onderschatte, maar cruciale factor. Het organischestofgehalte van de bodem is daarbij een vaak onderschatte, maar cruciale factor.

Daarmee is geborgd dat het product altijd . Compost brengt de bodem tot leven.

Tijdens een nauwkeurig gereguleerd computergestuurd productieproces, kunnen de miljarden bacteriën en schimmels hun werk doen en alle organische materialen. Gecertificeerde compost heeft een laag gehalte aan verontreinigingen zoals glas, steen, plastic e. Door de hoge kwaliteit is het tevens geschikt voor toepassing . De keurcompost is een biobased bodemverbeteraar met veel positieve uitwerkingen op de bodem zoals rijk bodemleven, vochtregulatie en ziektewerend vermogen. Organische stof werkt door het absorptievermogen als mineralenbuffer.

Keurcompost certificatie. Het is tevens een belangrijke voedselbron voor micro-organismen.

Micro-organismen zorgen voor de afbraak van organische stof en creëren daardoor een goede structuur en een . Naam Productielucatie Product. HVC Middenmeer Gft-compost. Deze eis is opgenomen in de handleiding na overleg tussen de . De kwaliteitseisen voor de samenstelling zijn vastgelegd in de . See what people are saying and join the conversation.

Het certificeringstraject is positief afgesloten en het keurmerk mag nu officieel gebruikt worden. Recro-compost is een organische bodemverbeteraar. Het product wordt gemaakt van groente-, fruit- en tuinresten. Het is een mooie, fijne compost, afgezeefd op mm.

Veel effectieve ( stabiele) . Dit geldt voor akkerbouwers die gewassen telen onder het VVAK-certificaat (m.u.v. granen, zaaizaad en peulvruchten), aardappelen voor de verwerkende industrie telen onder . Bookmark de permalink. Reacties zijn gesloten. Dit certificaat blijft van kracht tot nadere aankondiging, mits het bedrijf blijft voldoen aan de eisen gesteld in de Beoordelingsrichtlijn.

In het Register is de actuele status van het certificaat te zien.

Dit is hét kwaliteitscertificaat op het gebied van compost.

Kristina