Koppel toerental karakteristiek asynchrone motor

Linkerhandregel e) De resulterende lorentzkrachten vormen een koppel dat de rotor doet ronddraaien in de zin van het draaiveld. Pas deze regels toe op onderstaande tekening, om zo de draaizin te zoeken van deze motor. In de USA met een netfrequentie van Hz zullen alle Europese motoren dus sneller draaien. Echter de constructie . Картинки по запросу koppel toerental karakteristiek asynchrone.

Omwille van hun karakteristieke eigenschappen zijn motoren bij uitstek geschikt om in bedrijfsomstandigheden werktuigmachines aan te.

Пожаловаться на другую картинку. Het ontwikkelde koppel hangt af van de verschuivingshoek tussen rotorstroom en stator draaiveld. Rotorstroom en statordraaiveld kunnen . Hierdoor is er een hoge slip en neemt de motor dus een hoge stroom op. Toch is het koppel niet maal het nominale.

Сохраненная копия Похожие Перевести эту страницу 17. Bepalen van de uitgangsspanning via de frequentie. Asynchrone motor met kooirotor 300W.

Koppelingsovernamestuk 300W. De aandrijving ( frequentieomvormer en asynchrone machine) bekabelen. De basisinstellingen verifiëren. Men zegt dan dat de rotor afhaakt en daarbij het koppel plots daalt tot nagenoeg nul.

Het toerental van de motor : Men kan bewijzen dat het draaiveld (AMfiguur 3) precies omwenteling maakt per netsinusoïde. Er bestaan echter andere statorconstructies waarmede een draaiveld bekomen wordt zoals dat tussen de . Afbeelding geeft de koppel -toerentalkromme van een pooltalomschakelbare motor met zijn karakteristieke eigenschappen weer. Pooltalomschakelbare motorreductoren zijn de goedkoopste toerentalveranderbare aandrijvingen en worden vaak als rij- of hijs- aandrijving toegepast. Daarbij dient het hoge toerental als . Motorselectie voor asynchrone draaistroommotoren (VFC). Toerental – koppel – karakteristiek.

Met het bereiken van de ingestelde maximale uitgangsspanning van de regelaar begint het veldverzwakkingsbereik. De motor genereert bij stijgend toerental. Althans voor relatief. Deze scriptie richt zich alleen. Hiervoor moeten we nog wel uitrekenen wat het maximale te leveren koppel van de machine is: Nm n. Tegenwoordig is het resultaat van het gebruik van dit type motor ook goed te bereiken met een elektronisch geregelde motor.

Het grote nadeel van de asynchrone machines ten opzichte van DC- motoren was.

De rotorstromen hebben als . De relatie tussen de slip (de snelheid) en het koppel vindt men terug bij het opnemen van. Slip, poolparen, frequentie Types asynchrone motoren Hoe loopt kooirotor aan? Energiebesparings mogelijkheden Besparing met FR. Vermits we gebruik maken van een standaard motor is de afkoeling ook berekend voor het nominale toerental (op 50Hz) van de asynchrone motor. Bij lage toerentallen zal hierdoor een beperking optreden in het af te leveren koppel tenzij een onafhankelijke . Zoals gezegd loopt de motor asynchroon, dat wil zeggen het nominaal toerental blijft lager dan het synchroon.

Belangrijk bij de toepassing van de asynchrone motor is zijn koppel -toerenkarakteristiek. De karakteristiek van de motor vormt een stabiel werkpunt met het aan te drijven werk- tuig.

Kristina