Kosten puinbreken

Boverhoff was ruim twintig jaar terug een van de eerste sloopbedrijven die beschikte over een mobiele puinbreker. Bij het slopen van bouwwerken komen steenachtige materialen vrij (slooppuin). Slooppuin wordt in een puinbreker bewerkt tot recyclinggranulaat.

Het slooppuin wordt hiervoor afgevoerd naar een puinbreker of ter plaatse bewerkt in een mobiele puinbreker. Als het puin wordt afgevoerd naar een .

Klik hier voor het acceptatieregelement mobiel puinbreken. Kok Lexmond is lid van de Branche Vereniging Mobiele Recycling. De grootste en nieuwste breker van BRC met een capaciteit van maar liefst 1. Vondelingenplaat te Rotterdam.

Hiernaast beschikt BRC over locaties voor de recycling van BSA in Heerenveen, Heerhugowaar Zaandam en Amsterdam. BSA Recycling schema. Puinbreken is één van onze kernactiviteiten.

Wij beschikken over een mobiele puinbreker.

Onze gespecialiseerde medewerkers verzorgen in een vast team het breekwerk bij u ter plaatse. Projecten met activiteiten die naadloos. Zaterdag 7:– 12:00. Let op: in bouwvak andere tijden. Als u zelf sloopt moet u zelf stortbonnen vragen bij de inzamelaar van het sloopafval.

Voor het ter plekke puinbreken met een mobiele puinbreekinstallatie is een aparte vergunning nodig. Wanneer een bouwwerk gesloopt wordt, blijft er een berg puin over dat verwerkt moet worden. Natuurlijk kan het puin worden afgevoerd naar een bewerkings- of verwerkingslocatie, maar vaak kan het ook op de slooplocatie worden verwerkt tot recyclinggranulaat. Veelal zijn kleinere brekers economisch makkelijker inzetbaar op kleine projecten.

Daardoor worden wel projecten tot kleiner dan 5ton mobiel gebroken. Uitgaande van een gemiddelde reguliere breker is inzet pas boven 2. U bespaart transport kosten i. U bepaalt zelf hoe groot u het gebroken puin wilt hebben. De installatie moet snel weer draaien, dus alle zeilen moeten worden bijgezet om het euvel te verhelpen.

Dit gaat gepaard met veel stress, oponthou regelen en kosten. Een regelmatig terugkerend fenomeen, vooral bij zwaardere toepassingen zoals puinbreken en delfsstof winning. Heb je genoeg van deze storingen?

Recyclen doen wij door het mobiel breken van puin op locatie en selectief verwerken van sloopmateriaal. Hierdoor kunt u uw gebroken puin hergebruiken tbv. Een machine huren om rechtstreeks op de werf materialen te recycleren is niet alleen een goede oplossing voor het besparen op grote kosten maar dit komt eveneens ten goede van het milieu en de reeds overbelaste verkeerswegen. Compacte machines zijn zeer gemakkelijk te transporteren en zijn . Strandweg geen contact meer gehad met de gemeentelijke. De kosten per ton zijn veel hoger dan bij certificatie.

Daarenboven moet bij een partijkeuring worden gewacht met de toepassing van het geproduceerde granulaat totdat alle analyseresultaten bekend zijn, dus een vijftal weken. Maton Groep is gespecialiseerd in afvalrecycling. Wij zijn uw partner voor afvalcontainers, sloopwerken en gevelrecycling.

D (Y) Wanneer word het dus. En meer dan terecht, omdat omwege kosten te sparen moedwillig puin verontreinigd wordt met stoffen die er niet in horen. Als u wilt slopen, moet u meestal een melding doen aan de gemeente.

De gemeente is verplicht om de gezondheid en veiligheid van de mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan. Wilt u een monument slopen? Perfect en professioneel puinbreken is één ding. Maar het kan in onze ogen niet los worden gezien van een even professionele verwerking van puin.

Dit om de natuurlijke belasting en de kosten zo laag mogelijk te houden.