Nen 2443

De norm is opgesteld door vooraanstaande partijen uit de parkeersector. Het parkeren in een garage onder een gebouw moet aan vele eisen en wensen voldoen. Toe- gankelijkhei capaciteit, veilighei construc- tie-eisen, belevingswaarde, enz. Bredere parkeervakken, grotere kolomafstanden en maximale hellingpercentages zijn de opvallendste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.

Constructieve veiligheid. Er zijn diverse aspecten .

Toegegeven het heeft langer geduurd dan een ieder verwacht en gehoopt had. Wat is het nu geworden: een totaal nieuw document of een wat opgepoetst document. Het antwoord daarop is dat het een . Stalling: parkeervoorzieningen met maximaal plaatsen die uitsluitend bestemd zijn voor vaste gebruikers met een vaste plaats.

De norm voor parkeren en stallen van personenautos op terreinen en in parkeergarages is herzien. De herziene norm wijkt op een redelijk aantal aspecten af van de versie . Bij het parkeren onder een hoek van (bijvoorbeeld) 80graden mag de diepte van de parkeerstrook (aangeduid als P1) meter zijn. Als ik in deze strook onder een hoek van graden parkeerplaatsen .

Om de vraag te kunnen beantwoorden wordt achtereenvolgens ingegaan op: 1. NEN-normen die in het Bouwbesluit worden aangewezen. Dit komt omdat de praktische relevantie zeer hoog is. Deze norm beschrijft eisen die gesteld worden aan parkeerterreinen, stallinggarages, niet openbare parkeergarages en openbare parkeergarages ( parkeervoorzieningen).

België : Vademecum duurzaam parkeerbeleid. Normen en aanbevelingen. Wij worden door projectontwikkelaars, architecten, aannemers en installatiebedrijven gevraagd.

Ook andere eisen omtrent bruikbaarheidsaspecten van een parkeergarage zijn vermeld in die norm. Belastingen en Vervormingen. Deze norm wordt gebruikt door brandweer, ontwerpers en brandveiligheidsadviseurs.

De garage heeft een oppervlakte van ca. Ventilatie luchthoeveelheden. Ook de helling van en naar het parkeerdek en de aansluiting op de openbare weg moeten getoetst worden. Parkeervoorzieningen zijn onder te verdelen in: openbare parkeervoorzieningen, niet-openbare parkeervoorzieningen en stallingen. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties.

Openbare parkeergarages zijn sociaal veilig. Langs elk van de parkeervakken is ter hoogte van de parkeerweg aan één zijde een muur of kolom geplaatst.

De parkeergarage is openbaar toegankelijk. De norm bevat, voor zover hier relevant, de volgende bepalingen:.

Kristina