Nucleair

Кеш Перекласти цю сторінку Bijvoeglijk naamwoord. De nucleaire veiligheid is door de gebeurtenissen in Japan opnieuw volop in de aandacht gekomen. Hoe verloopt dit onderzoek voor het stellen van een diagnose in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

In de nucleaire diagnostiek volgt men het spoor van een zogenaamde tracer. Voor dit doel worden radioactieve elementen ingebouwd in geschikte stoffen of bestaande geneesmiddelen.

Dit middel bindt zich aan een bepaalde receptor die een relatie heeft met een bepaald ziekteproces. Een dergelijke tracer is met een. Kernfysica is het onderdeel van de natuurkunde dat zich bezighoudt met de studie van de kern van het atoom. Als de aandacht op het hele atoom gericht is en met name de elektronenbanen, spreekt men van atoomfysica en als de aandacht op de kerndeeltjes gericht is dan spreekt men van deeltjesfysica.

Volgens een Franse toezichthouder is er mogelijk een incident geweest in een nucleair complex in Rusland of Kazachstan. De lucht boven Europa was de afgelopen weken vervuild met een radioactieve stof, maar niemand weet nog waar die vandaan komt. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid.

De organisatie komt tot die conclusie omdat er de afgelopen weken radioactieve vervuiling in de lucht boven Europa is aangetroffen. Een nucleair onderzoek is een onderzoek waarbij met behulp van een radioactieve stof een lichaamsdeel of orgaan zichtbaar wordt gemaakt. Onze specialisten kijken naar veranderingen in de stofwisseling of naar de werking van een orgaan. Ook het gedrag van tumoren kan met radioactieve stoffen worden . Een nucleaire scan is vooral geschikt om beweging en verandering in beeld te brengen, zoals de bloedstroom door het hart of de stofwisseling in de hartspier.

Degene die een nucleaire scan ondergaat krijgt van . Ons land heeft een vitale nucleaire sector met een goede internationale reputatie. Het is een relatief kleine gemeenschap met een zeer internationale blik. Onze nucleaire bedrijven worden breed gewaardeerd om de kwaliteit van hun kennen en kunnen. Onze enige kerncentrale in Borssele behoort. Wat dacht je hiervan?

Nucleair Nederland verenigt de zes belangrijkste nucleaire bedrijven en organisaties in Nederland. De specialist die u behandelt, heeft voor u een nucleair onderzoek aangevraagd op de afdeling Radiologie. In deze folder staat algemene informatie over waar u rekening mee moet houden als u bij Radiologie een nucleair onderzoek krijgt.

Geringe hoeveelheid radioactiviteit. Om het onderzoek te kunnen .

Bij nucleaire geneeskunde wordt bij onderzoek en behandeling gebruik gemaakt van radioactieve stoffen. Bij nucleair onderzoek wordt gebruik gemaakt van radioactieve stoffen om afwijkingen in weefsels in beeld te brengen. Het radiofarmacon wordt door een bepaald orgaan of weefsel verwerkt en bevindt zich uiteindelijk in het onderzoeksgebied. Een zogenaamde gammacamera ontvangt de straling die het radiofarmacon . Het Nucleair Forum is het informatiepunt en discussieplatform voor vreedzame nucleaire toepassingen.

Dankzij de straling (opname, verdeling en uitscheiding van de stof) die zo’n stof uitzendt, leggen de specialisten de werking van een orgaan vast en zien ze waar zieke plekken in het lichaam zijn. Nucleaire geneeskunde onderzoekt en behandelt verschillende organen met behulp van radioactieve stoffen.

Kristina