Olie waterafscheider werking

Concept : Waterzuivering. Techniekbeschrijving. Verontreinigingen die niet in water oplossen en tevens lichter zijn dan water zullen opstijgen en gaan drijven.

Het verwijderen van deze . Doordat het stromende afvalwater in de afscheider wordt afgerem vindt door het verschil in dichtheid van het vuil ten opzichte van het afvalwater afscheiding plaats in de vorm van bezinking (slib) en flotatie ( olie of vet). Dit noemt men gravitaire afscheiding.

De goede werking van de afscheider is afhankelijk van een lage . Olieafscheiders Сохраненная копия Перевести эту страницу Om een goede werking van olieafscheiders te waarborgen, heeft de overheid normen vastgesteld waaraan afscheiders moeten voldoen. De normen hebben betrekking op onder meer het ontwerp (waaronder de dimensionering) en het onderhoud van de afscheiders. Werking olieafscheider. De afscheider is een speciaal geconstrueerde put of een combinatie van meerdere putten, waarin het afvalwater wordt verzameld.

Door een juiste dimensionering komt het afvalwater volledig tot rust. Door deze stilstand kunnen de lichte delen ( olie ) opdrijven. Dit opdrijven is het werkingsprincipe .

Ledigen, reinigen en inspecteren. Tijdens het leegzuigen van de put reinigen wij de afscheider onder hoge druk. Dat is van essentieel belang voor de levensduur van de afscheider, omdat agressieve stoffen in de afscheider anders een destructieve werking hebben op de constructie en werking ervan. Eén liter olie verontreinigt 1. De overheid heeft daarom eisen gesteld aan de behandeling van stabiele emulsies en oliehoudend industrieël afvalwater.

Wel is het belangrijk de filter regelmatig te reinigen om een juiste werking te garanderen en dus doorslag van olie (milieuschade) te voorkomen. Er zijn vele soorten en maten coalescentiefiters. Voor een uitleg van de werking van een coalescentiefilter verwijzen wij u naar het filmpje op deze pagina. Klassieke detergenten verstoren de werking van een olie – waterafscheider daar ze de oliën en vetten te lang in emulsie houden. Kort-emulgerende detergenten verliezen sneller hun werking zodat een olie – waterafscheider een optimaal resultaat levert.

Milieuvoordeel bij gebruik van detergenten: – minder solventen nodig . Afvalwater of ook het afstromende regenwater van verhardingen kan een aanzienlijke hoeveelheid plantaardige of minerale olie of vet bevatten. De filter dient op regelmatige tijdstippen te worden gereinigd om een efficiënte werking te garanderen en doorslag te voorkomen. Reinigingsmiddelen met emulgerende effecten kunnen een goede werking van de olie – waterafscheider belemmeren, omdat een deel van de afgescheiden olie alsnog met water emulgeert en via de.

Maar ook het verwijderen van de compressor olie is een noodzaak. Zuivere perslucht is een. Bij persluchtverbruik zal er een luchtstroom ontstaan langs de deflector.

De schoepen van deze deflector zijn zo gericht dat de lucht in een wervelende beweging wordt gebracht.

De werking van dit toestel is gebaseerd op het principe dat olie blijft drijven op water. Met andere woorden: de betrouwbaarheid. In zeer gevoelige omgevingen, zoals . Aquafix Milieu produceert in eigen fabriek een uitgebreide lijn olieafscheiders OBAS.

Uit de materialen beton, HDPE en RVS worden in de Aquafix fabriek in Mijdrecht (Utrecht), de oliebenzineafscheiders geproduceerd volgens de NEN- EN8norm. De standaard lijn olieafscheiders zijn getest op werking en duurzaamheid .