Olietank saneren kosten

Als u een olietank in uw tuin vindt, moet u dit melden bij de gemeente. In sommige gevallen moet u de tank laten schoonmaken ( saneren ) of verwijderen. KIWA BRL 9saneren tanks (benzine, afgewerkte olie, petroleum e.d.).

Aanwijzingen voor de aanwezigheid van een tank zijn putdeksels, koperen doppen, ontluchtingspijpen of vreemde verzakkingen in de tuin. Tevens zal u een duidelijke en gespecificeerde raming getoond worden van de kosten. Daarbij komen nog de kosten van eventuele bodemsanering en eventuele andere kostenposten, zoals ligging van het pand en moeilijke bereikbaarheid van de tank.

Er zijn geen subsidieregelingen. Regels voor olietanks in gebruik. Ongeveer twintigduizend huishoudens hebben nog een ondergrondse olietank in gebruik. In Nederlandse voor- en achtertuinen liggen nog veel ongebruikte en ongesaneerde tanks onder de grond. Deze kunnen vloeibare ( brand-) stoffen of afgewerkte olie bevatten.

Sinds de overschakeling op aardgas worden dergelijke tanks meestal niet meer gebruikt. Een tank heeft een levensduur van . De tank werd leeggepompt maar vaak werd niet . Kosten droog ontgraven.

Daar kunnen nog kosten bijkomen voor bodemsanering. De ligging van het pand en de bereikbaarheid van de tank bepalen ook de uiteindelijke prijs. Offertes kunt u aanvragen bij Kiwa-erkende saneringsbedrijven. Kiwa is het keuringsinstituut voor onder andere . Om de oude dieseltank op te ruimen en om een nieuwe tank aan te schaffen, kunt u meedoen met Actie Tankslag.

Doordat u samen met andere agrariërs saneert, kunt u ook nog eens veel kosten besparen. Als de bodem vervuild is als gevolg van lekkage van de tank , moet de eigenaar deze vervuiling saneren en de kosten hiervan betalen. De verwijderingsplicht geldt ook niet voor. Dat kan zware financiële gevolgen hebben voor de eigenaars van de tank.

Enkele weken geleden was er nog het verhaal van een 80-jarige weduwe uit Koolskamp van wie de stookolietank was leeggelopen. De vrouw moet haar bodem laten saneren. Als in uw tuin een olie- of brandstoftank begraven ligt die u niet meer gebruikt, dan moet u deze tank laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.

De kosten daarvoor worden geraamd op ongeveer . Is dat door de ligging van de tank niet mogelijk, dan kunt u volstaan met het reinigen en afvullen van de tank. Er is altijd een bodemonderzoek nodig. Bij onmogelijkheid tot verwijderen wordt de tank in overleg met een erkende technicus opgevuld met zan schuim of ander gelijkwaardig materiaal. Na aanmelding duurt het 2-werken voordat de aangeboden tanks gesaneerd worden. U wordt binnen werkdagen na aanmelding gebeld inzake het exacte saneertijdstip.

De te saneren tank moet per vrachtwagen bereikbaar zijn.

Na sanering ontvangt u een Kiwa BRL 9certificaat zodra de factuur voldaan is. Sanering Oude Tank Incl Certificaat bestel je bij Oliehandel – Snelle levering en groot aanbod olie. Vandaag bestellen = morgen in huis! Bij het saneren van tanks dienen de tanksaneringsbedrijven zich aan een aantal regels te houden.

Nadat is vastgesteld dat er een tank gesaneerd moet worden, komt de aanvraag bij een saneringsbedrijf aan de orde. U bent als eigenaar van de tank verantwoordelijk voor de naleving van al deze regels en eventuele verontreiniging van de bodem. Daarom heeft de branchevereniging van de bedrijven die zich bezig houden met de sanering van tanks, de Vereniging van Tanksanerings- bedrijven (VETS) deze website samengesteld. Het is aan te bevelen bij.

Een oude tank kan roesten en lekken. Daardoor kunnen olieresten in de bodem en het grondwater terechtkomen. Op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (BARIM) moet u als eigenaar van een bestaande olietank , indien deze niet meer wordt gebruikt, saneren.

Kristina