Organische chemie samenvatting

Samenvatting Scheikunde VWO. Organische verbindingen. Steenkool, aardolie en aardgas zijn fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen zijn heel lang geleden ontstaan uit plantenresten. Vandaar de term “ organisch ”. De fossiele brandstoffen bestaan voornamelijk uit koolwaterstoffen.

Dat zijn stoffen die voornamelijk . Als fossiele brandstoffen volledig verbranden ( dus C en H), ontstaat er CO₂en H₂O. Bij onvolledige verbranding . Niet goe geld terug. Document is direct beschikbaar.

Beter voorbereid op je tentamens. Life Science and Technology. De samenvatting bevat alle leerstof, namelijk de onderdelen: chemisch rekenen en organische chemie. Is scheikunde niet jouw sterkste onderdeel? Misschien gaat deze samenvatting je helpen tijdens het leren!

Nederlandstalige bronnen zoals bv. Deze lijst poogt een samenvatting te vormen van naamreacties en -regels van toepassing in de organische chemie. Nota bene dat deze lijst verre van volledig is. Dit boek biedt de basisaspecten aan van de organische chemie voor studenten en geïnteresseerden die niet vertrouwd zijn met leerstof organische chemie. De auteur geeft een eenvoudige en overzichtelijke samenvatting van de belangrijkste indelingen van organische moleculen en de belangrijkste karakteristieke . Vergelijkbare oude vakken (gebruik op geen samenvatting beschikbaar.

Geen vergelijkbare oude vakken beschikbaar. 8RBBio- organische chemie Vergelijkbare oude vakken (gebruik op eigen risico!) 8S1- Bio-organische chemistry. HI samenvatting uickprinter.

Hoofdstuk 1: Inleiding tot het vakgebied organische chemie. Koolstoffen gaan overwegend covalente bindingen aan. Ze hebben elektronen. Twee soorten koolwaterstoffen zijn alkanen en alkenen.

Als er andere groepen aanwezig zijn spreek je over functionele . Dit product is niet uit voorraad leverbaar. Klik op Product Specificatie voor een . Het structuurmodel van de materie. Wat is “New System of Chemical Philosophy”?

De materie is opgebouwd uit kleine, ondeelbare deeltjes: De atomen. Atomen kunnen niet vernietigd of gemaakt worden. Hoe stellen we elementen voor? Wat ik zelf deed bij het leren voor tentamens organische chemie is tijdens het leren van het boek een samenvatting te maken.

Hierin vermeld je de namen van de belangrijke types reacties en eventueel reactiemechanismen en eventueel definities. Dit lijkt misschien veel werk, maar het kostte mij ongeveer .

Kristina