Principe koeling

Koeltechniek is een verzameling van technische oplossingen om ruimtes, voorwerpen en stoffen af te koelen en koel te houden, door er warmte aan te onttrekken en deze op een andere plaats weer af te geven. Koelkast Сохраненная копия Похожие Перевести эту страницу Charles Tellier ontwikkelde de eerste bruikbare koeling voor levensmiddelen. Deze absorptiekoelmachine werkte op gas onder constante druk en had geen bewegende delen. Airconditioning Сохраненная копия Похожие Перевести эту страницу Airconditioning kan op twee manieren werken: met een warmtepomp, deze werkt op hetzelfde principe als een koelkast, of door (indirecte) verdamping van water.

Wanneer de vochtige, gekoelde, lucht wordt toegevoerd aan de gebruiksruimte , dan spreekt men van directe adiabatische koeling.

De vochtige gekoelde lucht . Werking als verdamper. De koelunit kan boven een kampvuur gezet worden, en later gebruikt worden om liter water uur lang af te koelen tot net boven het vriespunt in een . Gebruik dit boek wanneer u uw kennis wilt vergroten over de basisprincipes van apparaten waar u dagelijks mee werkt in de koeltechniek. Leer meer over de basisprincipes.

Bekijk animaties met de uitleg van de basisprincipes van koeltechniek en hoe een koelkast werkt en wat het koudemiddel doet in het systeem. Bij conventionele koeling wordt gebruik gemaakt van het natuurkundige principe dat voor het verdampen van een vloeistof warmte nodig is en dat voor het condenseren van een gas tot een vloeistof warmte moet worden afgevoerd.

Installatietechniek: Hoe haal je een koelinstallatie leeg? Het principe van magnetisch koelen is gebaseerd op het magneto-calorisch effect. Dat effect werkt als volgt: De atomen in de legering hebben allemaal een eigen magnetisch veldje. Deze kun je voorstellen als kompasnaaldjes.

Die staan normaal ongeordend alle kanten op. Maar zodra het materiaal in . Temperatuur 0C Figuur 3. Relatie ruimtetemperatuur en arbeidsprestatie volgens ISIAQ 3. Klimaatcascade voor adiabatische koeling 3. De cyclus van compressie- en magnetisch koelen. Magnetisch koelen gebruikt een principe dat lijkt op het compressiesysteem waar koelkasten nu mee werken. De koeling die optreedt bij decompressie in een gewone koelkast is vergelijkbaar met die koeling die optreedt bij het demagnetiseren. Dit gaat gepaard met een hoog energiegebruik (m.n. van de compressor).

Verdampingskoeling met water als koudemiddel. Een alternatief voor compressiekoeling is verdampings- koeling met water als koudemiddel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het principe dat water verdampt als langs het.

In de meeste kleinere computerruimten wordt gebruik gemaakt van koelsystemen op basis van het Direct eXpansie (DX) principe. Dat houdt in dat een chemisch koelmiddel wordt gebruikt dat via luchtkoeling de opgenomen warmte afvoert naar de buitenlucht. Deze systemen zijn altijd voorzien van . Een revolutie in energie-efficiëntie dankzij innovatieve hybride technologie. Ongelooflijk efficiënt. Hybride technologie brengt de energie- efficiën- tie van uw koelaggregaten op een geheel nieuw niveau.

Actief koelcircuit met toerentalgeregelde componenten voor koeling die op de vraag is afgestemd. Adiabatische koeling maakt gebruik van het principe van waterverdamping. Wanneer warme lucht door een vochtige warmtewisselaar geleid wordt, verdampt het water door de calorieën van de warme lucht te. In de EPB-berekening moet dus ook rekening worden gehouden met de koeling.

Om het document niet onnodig te belasten, spreken we verder eenvoudig overE–peil. Het is een effectief koelconcept en vooral geschikt om op een betaalbare manier en met weinig energie een gebouw te klimatiseren en de .

Kristina