Remmenreiniger samenstelling

Remreiniger is een alomgekend en -gebruikt middel, maar vaak ook een misbruikt product vanwege een absoluut tekort aan kennis erover. Waaruit bestaat remreiniger ? Het doel van remreiniger is om vuil zo snel mogelijk te verdunnen en zo weg te krijgen. Daarvoor hebben we verdunner nodig en iets . Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Samenstelling en informatie over de bestanddelen.

Chemische omschrijving ( Mengsel ). Gevaarlijke bestanddelen. Preparaat uit drijfmiddel en een mengsel van stearaat, propyleenglycol, glycerol, liposomen, water en hulpstoffen. Maar die delen zitten er wel, bovendien word de reiniger er met een ferme straal . EG, Artikel datum van de druk: 26.

Tetrachloorethyleen is een sterk oplosmiddel dat door verhitting reageert waarbij fosfine (fosfeengas) vrijkomt. Ik ken ook de samenstelling van remmenreiniger niet maar als er PER in zit dan is dat bij verhitting inderdaad gevaarlijk en waarschijnlijk de oorzaak van de . RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen.

NIET tegen de samenstelling van . Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen. Algemene opmerkingen. Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) Nr. REMMENREINIGER – 5ml.

Reinigingsmiddel voor rem- en koppeling elementen. Identificatie van de stof of. Professionele remmen reiniger. Nederland versienummer 1. Datum van samenstelling : 28.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN. Ingrediënten declaratie.

In overeenstemming met de EEG-richtlijn dient dit product beschouwd te worden als . Toevallig inslikken van kleine hoeveelheden heeft waarschijnlijk geen schadelijke gevolgen. Grotere hoeveelheden kunnen echter misselijkheid en diarree veroorzaken. ProductnaaIVANA REMREINIGER -UNI ONTVET 400ML.

Uw partner voor handel en industrie. Het voorkomt dat de remmen gaan piepen. NL Maar elke electronicazaak heeft dat spul wel. En voor ie het heel precies wil eten: Hier kun je de samenstelling vinden van zowel remmenreiniger als printplaatreiniger.

Overigens is de samenstelling van elk product wel te vinden. Productspecificaties. Inhoud en samenstelling van dit artikel. Remmenreiniger , vloeistof (NL). Je vindt dit artikel in.

Kristina