Stalen latei berekenen

Hoe bereken ik makkelijk wat voor stalen latei ik nodig heb? Het betreft het plaatsen van een nieuw raam in de bestaande zijgevel op de begane grond. Het raam heeft een breedte van 60m en een hoogte van 70m.

RVS of thermisch verzinkte latei van het vroegere Bat Continental. Stalen latei van Vebo 4.

Voorgespannen baksteenlatei: staltonlatei en balkje. Zelfdragende latei door gewapend metselwerk. Tijdelijke zelfdragende latei door gevelklemmen bij een rollaag (HMB gevelklem). Lateislab tegen waterdoorslag van . Berekening laten maken van een stalen balk, ligger, latei of kapspant. Zo kunt u in een vroeg stadium van uw bouwplan al rekening houden . Ik denk dat een simpel i-profiel prima kan (moet ik nog nagaan hoor) maar de muur is verder weg dus waar kan ik de latei op laten rusten?

De bereken – ingen van Nehobo zijn maatgevend voor de afmetingen en het type dat uiteinde- lijk geleverd wordt.

Het staal (S 2JR) is thermisch verzinkt . Gratis online berekening van ligger op steunpunten. Voer de belasting, lengte, materiaal en profiel in. Rekenresultaten zijn maximaal moment, maximale spanning en doorbuiging. Voor de berekening van stalen balken is enige voorkennis vereist: krachtswerking (algemeen), momenten, basiskennis mechanica en statica, vectoren, basiskennis wiskunde, basiskennis differentiaal (afgeleiden) en integraalrekenen.

Indien U een exacte berekening wenst, dan kan U terecht op deze pagina. Houten halfspant 71x196mm met stalen kolom HEA14 geometrie volgens Technosoft Raamwerken berekening blz. Volledige ontwerpvrijheid in beton en baksteen is alleen mogelijk met staalwerk dat de vormen en details die uit die volledige ontwerpvrijheid voortkomen effectief, kostenbewust, duurzaam én mooi ondersteunt. Precies dát doet staalwerk van Vebo. Gehco stalen lateien worden toegepast boven openingen in metselwerkgevels.

Dit gebeurt om de belasting van het boven de opening liggende metselwerk over te dragen naar de naast de opening aanwezige. Gehco op te nemen voor het berekenen van de passende constructieve oplossing. Omschrijving: Nieuwbouw bedrijfswoning. Constructie Berekening. Hout : – kwaliteit C18.

Staal : – profielstaal Fe3(S235). VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN VOOR MUURKRACHT STALEN LATEIEN.

Tussen de bovenzijde van het kozijn en de onderzijde van de stalen latei dient minimaal mm. Mwah, ik kan je zo goed als zeker op voorhand al zeggen dat een latei het niet gaat worden. Dat word eerder een H-balk van staal , waarvoor altijd een vergunning voor aangevraagt moet worden. Wat betreft het stutten van het geheel kan ik er geen zinnig woord over zeggen zonder meer info zoals, wat is . Ze zijn doorgaans vervaardigd. Alle lateien worden qua afmetingen optimaal berekend.

Ons gecertificeerd programma berekent aan de hand van de dagmaat en de belasting het juiste profiel. Elk afzonderlijk profiel wordt compleet doorgerekend. Indien noodzakelijk wordt de verticale flens voorzien van een extra omzetting.

Kristina