Stofeigenschappen voorbeelden

De massa van een voorwerp hangt uiteraard wél af van de hoeveelheid materiaal en is dus géén stofeigenschap. Het gewicht – vaak verward met massa – hangt af van zowel de hoeveelheid materiaal als van de grootte van de . Dit zijn de stofeigenschappen. Voorbeelden zijn de kleur en de geur.

Ook de toestand (gas, vloeibaar, vast) bij kamertemperatuur is een stofeigenschap. We noemen die toestand de fase of aggregatietoestand.

Je hebt er daarom een aantal . Het is belangrijk om stoffen te kunnen herkennen. Zo weet je waar de stof geschikt voor is. Sommige stoffen zijn goed voor het schoonmaken zoals afwasmiddel of dikke bleek.

Andere stoffen zijn geschikt om te eten. Overal om je heen vind je flessen, potjes en buisjes met stoffen erin. Stoffen kun je herkennen . In de onderstaande video leer je.

Klopt, wat WesL zegt is juist.

Hier wil ik aan toevoegen dat je de vorm, de massa, de hoeveelheid dus niet aan de stofeigenschap moet meetellen. Je doet dit door gebruik te maken van verschillen in stofeigenschappen. Tijdens een destillatie wordt een mengsel van stoffen gescheiden op basis van een onderling verschil in kookpunt.

Een uitvoerige uitleg over de werking van een destillatie vind je hier. Dat kunnen zuivere stoffen of mengsels zijn. Uit de voorbeelden in de vorige paragraaf blijkt hoe belangrijk materiaalkeuze kan zijn. Mensenlevens staan op het spel! Maar ook in minder extreme gevallen speelt de keuze voor geschikte materialen een grote rol.

Een regenjas die niet waterafstotend is, zal bijvoorbeeld weinig succes hebben. Hieronder staan voorbeelden van bepaalde gebeurtenissen met stoffen. Bijvoorbeeld: smeltpunt en brandbaarheid en fase. Noem nog viere andere stofeigenschappen. Sommige van de stofeigenschappen worden stofconstanten genoemd.

Een stof kun je herkennen aan zijn stofeigenschappen. Wat zijn voorbeelden van stofeigenschappen ? Scheiden en ontleden. Smelten, verdampen, sublimeren zijn stofeigenschappen die de meeste stoffen bezitten.

Dat een stof smelt bij een bepaalde temperatuur is ook een stofeigenschap. De grootte van die smelttemperatuur is constant: het is een stofconstante.

Waarom zijn hout, ijzer en steen. Leg uit wat het begrip stofeigenschap betekent. Bedenk twee stofeigenschappen van water.

De temperatuur heeft veel invloed op . Een zuivere stof herken je aan een aantal kenmerkende eigenschappen.

Kristina