Thermisch gelaagd buffervat

De inhoud van het buffervat wordt altijd voldoende ruim becijferd om stagnatie en dus stoomvorming te vermijden. In een thermisch gelaagd buffervat wordt het water in verschillende temperatuurlagen opgeslagen. De gewenste warmte wordt in functie van de toepassing (vloerverwarming, sanitair warm water) uit de juiste . Leeg buffervat met retourstratificatieplaat voor een optimaal buffergelaagdheid en een interne sanitaire warmtewisselaar vervaardigd uit een inox flexibel voor een hoog sanitair comfort. Voorzien van voelerklemmenstrook voor een eenvoudige en flexibele montage.

Uitstekende aansluitposities voor uw.

Beschrijving PU isolatie – gelaagd buffervat 8liter. Multifunctioneel thermisch gelaagd buffervat. In moderne installaties zien we meer en meer een buffervat in combinatie met andere verwarmingstoestellen.

Dankzij deze combinatie kan je de verwarmingsinstallatie rendabeler en flexibel maken. De recentste types buffervaten zijn thermisch gelaagd. Het zijn ook meteen de meest geschikte buffervaten voor een . Dat is een multifunctioneel thermisch gelaagd buffervat dat meerdere toepassingen kan combineren en dus zowel kan instaan voor de productie van warm water als voor de verwarmingondersteuning.

Dat het vat gelaagd is, wil zeggen dat de warmte opgeslagen wordt in temperatuurlagen.

Zoals bij de vorige vraag reeds vermeld komen de gewone opslagtanks van de traditionele merken niet in aanmerking, dit is vooral te wijten aan de vlugge afkoeling van de bovenste laag in het opslagvat door het aftappen van warm tapwater. De SolvisMax beschikt over een debiet geregeld verswatersysteem waardoor er . Zeer efficiënt gelaagde P-buffervaten door diffusorprincipe. Het buffervat op het hoogste punt met behulp van de hiervoor aangebrachte aftapkraan ontluchten (niet meegeleverd). Je kan er dus niet alleen een warmtepomp op aansluiten, ook je zonneboiler en andere warmtebronnen kan je aansluiten op het vat. Een buffervat is een vat met verschillende aansluitpunten.

Al deze toestellen geven warmte af aan het vat. Een modern buffervat is bovendien thermisch gelaagd : de warmte wordt . Op die manier wordt de warmte die geproduceerd wordt door de warmtepomp opgeslagen in het buffervat. Nadien wordt de warmte herverdeeld volgens je eigen behoeften en kan de warmte zowel gebruikt worden voor de verwarming van je woning als voor sanitair water. Men installeert een buffervat dat verwarmd wordt via thermische zonnepanelen en indien nodig bij gebrek aan zon electrisch bijverwarmd wordt. Dit vat zorgt voor sanitair warm water maar gebruik je ook voor de vloerverwarming mee te voeden zonder tussenkomst van een ander verwarmingstoestel.

De getoonde prijzen zijn inclusief BTW en inclusief Recupel -en andere bijdragen . Drinkwater – vers verwarmd. Bij gebruikelijke verwarmingssystemen staat de brander in het middelpunt. Optimaliseer dan uw verwarming met de thermisch gelaagde opslag.

De thermisch gelaagde opslag is het hart van de SolvisMax.

Met de hygiënisch gelaagde tank Hkiest u voor een kwaliteitsproduct van Fröling, waarbij sprake is van een hygiënische warmwatervoorziening volgens het doorstroom principe. Het is een warmwater boiler en gelaagd buffervat in één. Uw voordelen: Precieze thermische gelaagdheid voor hoog rendement en lage.

Het vernieuwde buffervat allSTOR exclusiv is een thermisch gelaagd buffervat waar er meerdere systemen kunnen op aangesloten worden. De allSTOR exclusiv is beschikbaar in types tussen 3tot 2. Het allSTOR exclusiv systeem bestaat enerzijds uit het buffervat en anderzijds – afhankelijk van de toepassing . U gaat niet eerst de houtkachel. Het is dan ook logisch dat fabrikanten van buffervaten nadenken hoe de thermische gelaagdheid verbeterd kan worden.

De meeste hebben dan ook hun eigen . Geschikt voor gemiddelde. Thermisch gelaagde buffer met ecologisch verantwoorde materialen . BHZ met perfecte thermische gelaagdheid.