Tilhulpmiddelen zorg

Welke oplossing geschikt? De tilhulpmiddelen helpen bij het veilig verplaatsen van cliënten. Er zijn zowel mobiele tilliften als vrijstaande liftsystemen verkrijgbaar.

Daarnaast zijn er verschillende soorten tilbanden voor verscheidene doeleinden. Mis niets meer over ergonomie in de werkomgeving met onze nieuwsbrief.

Tillen en tilhulpmiddelen. Iedereen krijgt wel eens te maken met een familielid of vriend die hulp nodig heeft omdat hij chronisch ziek is geworden. De intensieve zorg voor zieke, gehandicapte of hulpbehoevende familieleden, vrienden of buurtgenoten, die langer duurt dan drie maanden, wordt mantelzorg genoemd. In dit document vindt u een overzicht van hulpmiddelen, dewelke kunnen worden aangewend in de zorg voor bewoners of patiënten en die steeds tot doel hebben: – het comfort van de zorgverlener of van de zorgvrager te verhogen;. Het resultaat is een efficiëntere zorg en een . Meer comfort voor zwaarlijvige cliënten.

Goede zorg voor obese cliënten vereist niet alleen speciale tilsystemen voor de juiste gewichtsklassen, maar ook oplossingen voor de specifieke verzorgingsproblemen bij afwijkende lichaamsvormen. Het ontwerp van de Tenor is voorzien in extra ruimte voor zwaarlijvige cliënten.

Medux biedt met verschillende merken haar producten en diensten aan richting consumenten en professionals in de zorg. Overkoepelend doel is om een positieve bijdrage te leveren aan de zelfstandighei verzorging en levensvreugde van mensen met een functiebeperking. Verbetering van de arbeidsomstandigheden en de kwaliteit van de zorg. Tegelijkertijd biedt het de zorgvrager een groter gevoel van zelfstandigheid en waardigheid.

Houd het zorg -, begeleidings- of behandelplan actueel. Til samen met een collega als de tilhulpmiddelen in een specifieke situatie niet gebruikt kunnen worden. Hulpmiddelen voor de zorg is een breed begrip. Tiltechniek richt zich op die hulpmiddelen in de zorg die het tillen en verplaatsen vergemakkelijken, zoals verrijdbare tilliften, plafondliften, tilbeugels en verschillende soorten draagjukken en kanteljukken.

Wij werken nauw samen met fabrikant Handi-Move die innovatieve, . Instructiefilmpjes hulp na val en hoe een zorgmedewerker ouderen kan helpen na een valincident. Onmisbaar in een goede zorg voor uw rug zijn goede hef- en tiltechnieken: een goede houding tijdens het tillen kan veel. Uit ervaring hebben we geleerd dat mensen die een tillift. Ook de volgende websites bieden interessante informatie in verband met tilhulpmiddelen. Er bestaan veel hulpmiddelen voor tillen en verplaatsen.

Zorgmedewerkers hebben niet altijd een overzicht van alle mogelijkheden. Of ze laten de tillift of het glijzeil links liggen omdat te druk is.

Wijs ze op GoedGebruik. Beide aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden voor een effectieve uitvoering van het beleid. Bijvoorbeeld: naar aanleiding van rugklachten zijn er til— hulpmiddelen aangeschaft . Steeds meer patiënten hebben matig tot ernstig overgewicht. Dat maakt je werk als verpleegkundige er niet eenvoudiger op. Hand in hand vastpakken of vastgrijpen bij arm of pols zou bij deze zorgvragers juist averechts werken en weerstand en spasmes uitlokken.

Bovendien kan dit een machteloos en boos gevoel bij de zorgvrager oproepen. Zorg dat je, bij het gebruik van grote tilhulpmiddelen zoals tilliften, altijd tussen de zorgvrager en het. In de zorg is het tegenwoordig al vrij gewoon om gebruik te maken van tilhulpmiddelen. Bij tilhulpmiddelen in de zorg kunt u denken aan tilliften die als een soort takel patiënten uit een bed kunnen tillen.

In veel branches zijn zulke oplossingen niet optimaal. Daarom bieden wij de nodige cursussen op het gebied van .