Wat betekent concern

Ook komt het veel voor dat dezelfde mensen in zowel de moeder- als in de werkmaatschappijen directeur zijn, en loopt de interne hiërarchie dwars door de wettelijke en statutaire hiërarchie heen. Daardoor kan het soms voor buitenstaanders erg moeilijk zijn om de werkelijke verhoudingen binnen een concern te doorzien. Wat betekent concern ? Hieronder vind je betekenissen van het woord concern.

Je kunt ook zelf een definitie van concern toevoegen. Het woord concern staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie.

Hoewel ons juridisch woordenboek op zorgvuldige wijze wordt samengesteld op basis van gegeven definities en vertalingen in bestaande wetgeving, rechtspraak of juridische literatuur kunnen wij niet garanderen dat van ieder begrip een correcte betekenis is weergegeven. Het gebruik van deze website en een gevonden . Je hebt gezocht op het woord: concern. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken?

U krijgt direct en zonder verdere verplichtingen tijdelijk toegang tot de beste . Een concern is een groep van ondernemingen die samen een economische eenheid voeren en onder een gezamenlijke leiding actief zijn. De moedermaatschappij staat boven aan de groep. Een moedermaatschappij is eigenaar van een of meer andere bedrijven. Deze bedrijven worden .

Er is al veel gezocht naar de betekenis van concern en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad. En zien je graag in de toekomst nog een keer terug op onze website!

Categories: WatBetekentHet. I will take care of the flowers. Ik zal voor de bloemen zorgen. You should take care of your sick mother. Jullie moeten voor jullie zieke moeder zorgen.

Krachten en bewegingen Per saldo overheersen in een kennisintensief concern de convergerende krachten, wat betekent dat een dergelijk concern als geheel integreert of balanceert (zie figuur ). Online vertaalwoordenboek. Dat roept natuurlijk meteen de vraag op wat die dan zijn. De definitie van core business Het idee over wat past en wat core business is, blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn.

Dit ligt bijvoorbeeld bij ogenschijnlijk dezelfde typen concerns toch verschillend. Hier geen ruimte voor te maken betekent dat mensen een . However, it is exactly the facilitation of contact on concrete issues of common concern which is of vital importance and promises to deliver. Het leggen van contacten op praktische terreinen van wederzijds belang is echter precies wat nodig is en resultaten . VNO-NCW doet dit via samenwerking in één concern met de regionale verenigingen VNO-NCW Noor VNO-NCW Midden, VNO-NCW West, de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) en de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV).

De regionale werkgeversverenigingen kennen het persoonlijk lidmaatschap. Dat betekent dat er binnen één concern wordt uitgezonden.

Toch snap ik het niet, wat heeft fase A hierin nu te maken met fase B? Bij intra- concern uitzenden komt de uitzendkracht direct in fase B. Mag ik dan de loondoorbetalingsverplichting uitsluiten? Onderneming die bestaat uit een moederbedrijf en een aantal dochterondernemingen. Finler vindt dat financiën eerlijk en begrijpelijk moet zijn.