Wat is een reactor

Een chemische reactor is een vat dat zodanig ontworpen is dat er een chemische reactie in kan plaatsvinden. Ze worden ingezet in de chemische industrie. Voor de ontwerper van een chemische reactor is het de taak om een reactor te ontwerpen die zo weinig mogelijk kost, zo veilig mogelijk is en een zo hoog mogelijke . Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Reactor inzichtelijk te maken.

Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Reactor en verwijzingen daarnaartoe.

Bent u hier via een pagina in terechtgekomen? Pas dan de verwijzing naar deze . De RBMK- en CANDU-reactortypen gebruiken kanalen onder druk. Dergelijke reactors met drukkanalen kunnen ook terwijl ze in bedrijf zijn, worden voorzien van nieuwe brandstof, wat voor- en nadelen heeft die onder CANDU worden besproken. Gasgekoelde reactors worden gekoeld door een circuit met een circulerend . Кеш Схожі Перекласти цю сторінку reactor.

Voorbeeld: `De derde reactor in Fukusjima had koelwaterproblemen.

Bron: Woordenboek. Er is al veel gezocht naar de betekenis van reactor en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad.

En zien je graag in de toekomst nog een keer terug op onze website! Categories: WatBetekentHet. Verder zijn er nieuwbouwplannen. In Petten wordt de nieuwbouw van de PALLAS- reactor voorbereid.

Pauls maag draaide om. Ik was er alleen maar om chauffeur te spelen, voor u, schurk. Ik probeerde naar huis te gaan. Wat een roerend verhaal.

Ik wil alleen maar weten dat u wat doet aan die reactor. Ik weet precies wat ik ga doen met de reactor ! Richards, met een stem die . Twee keer kreeg ze medische isotopen toegediend. Een keer om te kijken of de kanker naar de lymfeklieren was uitgezaaid en een keer om te kijken of er uitzaaiingen in botten zaten.

Als je borstkanker krijgt dan is er één ding wat je echt wil en dat is zo snel mogelijk aan de slag met je behandeling. In de meeste reactoren is het de bedoeling een flinke hoeveelheid energie om te zetten in warmte en vervolgens in elektrische energie. Maar in de Lage Flux Reactor (LFR), van het Energie Centrum Nederland in Petten is dat juist niet het doel. Deze reactor voert de ontstane warmte geheel af via het koelsysteem en . Je hebt gezocht op het woord: Reactor.

De afgelopen jaar is er regelmatig discussie geweest over de HFR. In de jaren negentig ging het vooral over de omschakeling van deze reactor van hoog- naar laagverrijkt uranium. Begin deze eeuw kwam de veiligheid ter discussie. De laatste jaren deden zich nogal wat ernstige storingen voor in de HFR die moeilijk te . Zware atoomkernen zoals uranium en plutonium kunnen na absorptie van een neutron, dit is een ongeladen kerndeeltje dat in alle atoomkernen voorkomt, uiteenvallen in twee brokstukken. Hierbij komt veel energie vrij in de vorm van warmte.

Splijting van één gram uranium levert . In de reactor wordt de metalen wand op de proef gestel dus vervang die na zeven jaar door een nieuwe, terwijl het deel met de stoomturbine gewoon blijft staan. Door de reactor maar voor zeven jaar te gebruiken omzeilt Terrestial Energy de lastig te bewijzen levensduur van vijftig jaar, wat de . De operatie om de robot op de juiste locatie te krijgen, kan echter nog een maand duren. Eens de robot in de reactor geraakt, verwacht Tepco dat er slechts twee uur tijd is om een. Vreemd genoeg is het koelmiddel dus de grootste bedreiging bij een meltdown.

De gevolgen van tsjernobyl staan nog bij menigeen op het netvlies. Daar komt bij dat Japan erg dicht bevolkt is. De stof thorium zelf is niet splijtbaar, maar kan via het invangen van zogeheten langzame neutronen omgezet worden in een vorm van uranium die wel splijtbaar is en in.

Het meest genoemde type thoriumreactor heet ook wel een Molten Salt Reactor (MSR) of gesmolten-zoutreactor. Dat zijn de beloftes van de gesmoltenzout-thoriumreactor. De TU Delft heeft subsidie gekregen om onderzoek te doen naar deze bijna utopische reactor. Vertel me alsjeblieft wat moeten we doen om mensen ervan te overtuigen dat we het hier hebben over een ander soort van kernenergie, dat deze . Is dit niet helemaal wat je zoekt? Laat ons weten dat de vertaling voor reactors ontbreekt.

In Duitsland zou een dergelijke reactor geen exploitatievergunning krijgen.

Kristina