Wat is nox

In Dieselgate draait alles om de NOx-uitstoot. Maar wat is NOx eigenlijk? Hoog tijd om het hoe en waarom van deze stikstofoxiden eens tegen het licht te houden.

Wat zijn NO, NOen NOx ? Waar komt het vandaan? Welke bronnen dragen bij?

Stikstofoxiden ( NOx ) is de verzamelnaam voor verbindingen tussen zuurstof en stikstof. De voornaamste zijn stikstofmonoxide en stikstofdioxide. PM en Nox zijn termen waar men graag mee gooit als het om voertuig vervuiling gaat. Ze hebben het dan over de schadelijke uitstoot.

Om het heel kort door de bocht uit te leggen is PM wat je ziet (in combinatie met roet), en Nox wat je ruikt als er zo een zwarte rookwolk uit de uitlaat komt. Wonen op plaatsen waar de NOconcentratie verhoogd is, zoals bij drukke wegen, kan een milde ontsteking van de luchtwegen tot gevolg hebben, wat weer leidt tot ergere symptomen bij astmapatiënten. Ondanks deze daling blijft verkeer wel de belangrijkste bron van NOx -uitstoot in Vlaanderen.

Bij de verbranding in een plofmotor komt ook NO en NO₂ (samen NOx genaamd ) vrij.

Dat is een vervelend stofje wat smog veroorzaakt, de luchtwegen irriteert, Ozon aantast, het broeikaseffect versterkt en zure regen veroorzaakt. Iedereen herinnert zich nog wel de onderstaande kaart die enkele jaren terug wereld nieuws . Stikstof zit ook voor een deel in de brandstof (zoals zwavel). Hoe vervuilend zijn de NOx en wat doen ze met onze gezondheid? Denkend aan Holland zie ik breede rivieren traag door oneindig laagland gaan… …. Wacht eens even…grijze veelkleurige dampen?

Omdat de NOX -sensor een beperkte levensduur heeft zal deze vroeg of laat kapot gaan. Als het signaal wat de NOX -sensor afgeeft niet meer binnen een bepaalde bandbreedte valt zal het motorregelapparaat een storing opslaan waardoor de motor in een noodloop terechtkomt waarbij het brandstofverbruik omhoog gaat . NOx , de stikstofoxiden – waar Dieselgate om draaide, bestaan bijna niet meer. Automakers moeten hard werken om aan de nieuwe Europese regels te voldoen, want vooral wat betreft COis er nog veel werk te doen. Te gek, maar het einde komt in zicht, of zoals fijne mensen zeggen, we moeten harder . De NOx -sensor is een veel besproken onderwerp. Dalende NOx emissies – stagnerende NOconcentraties in stedelijke omgeving : wat is er aan de hand ? De daling van de stikstofoxide ( NOx ) emissies de laatste jaren weerspiegelt zich niet in de zelfde mate in een daling van de stikstofdioxide (NO2) concentraties in de . Overerving en ontlening.

Dit gebeurt op een gestandaardiseerde manier waarbij elk voertuig een bepaalde rijcyclus op een testbank aflegt en de emissies worden gemeten. In praktijk rijdt natuurlijk .

Lees hier wat andere in de media zeggen over NOX Sleep Drink, een 1 natuurlijke slaapdrank die je helpt ontspannen voor een goede nachtrust. Hier vind je antwoorden op de vragen die we vaak krijgen. Staat die van jou er niet bij? Neem dan contact met ons op.

NOX is een gezon natuurlijk en effectief slaapdrankje, dat de nachtrust . In het kader van luchtvervuiling of het terugdringen daarvan, worden nogal veel begrippen gehanteerd. Vaak gebruiken bij die begrippen uit gewoonte.