Waterdichte leidingdoorvoeren

Doorvoerdichtingssysteem type MD III is ontworpen. Na het doorvoeren van kabels kunt u met de producten van Filoform op een eenvoudige wijze een waterdichte afdichting in uw doorvoer realiseren. Onze doorvoerdichtingssystemen beschermen woonhuizen en gebouwen tegen gevaren zoals gasexplosie en overstroming. De afdichtingssystemen van Filoform voorkomen . In bijvoorbeeld parkeergarages of technische ruimten van appartementen complexen zit veel leidingwerk (voor o.a. waterafvoer, stroom, kpn).

Daar waar leidingen door wanden worden getrokken ontstaan zwakke plekken in een gebouw.

Excellent Vochtwering kan de leidingdoorvoeren waterdicht maken om lekkage te . Remmers Stopaq gaat uitzetten als het in aanraking komt met water en . Voor het waterdicht doorvoeren van kabels of buizen door betonnen constructies biedt Plaka Nederland een zeer uitgebreid innovatief programma van Hauff technik. Eurocoat gebruiken voor het afdichten van kieren rondom leidingdoorvoeren , afvoerput e. Strijk gipsgebonden ondergronden en hout binnen het sproeibereik (tot m uit de douchehoek) volledig voor met 6Eurocoat. De wandtegels verlijmen met een blijvend . Ondergronds aangebrachte leidingdoorvoeren en kabeldoorvoeren zijn kwetsbaar en vaak niet goed afgedicht.

Het gevolg is dat water een gebouw of huis kan binnendringen.

Dit is natuurlijk erg vervelend en het brengt vaak schade met zich mee. Bescon maakt leiding- en kabeldoorvoeren 1 waterdicht. Afmeting: 1x 1mm. Zeer emissiearm PLUS, . Bewegende naden flexibel waterdicht maken, Blijvend waterdicht slijtvast.

Leiding doorvoeren waterdicht afgewerkt, Kelder waterdicht afgewerkt met cement gebonden polymeer verbeterde mortels. In veel kelders vormen de leidingdoorvoeren , de kelderverluchting of de keldergaten zwakke punten voor de waterdichtheid. Waterdichting en grond . Elastisch afdichten van leidingdoorvoeren. Enerzijds werken we verluchtingsbuizen aan de binnenzijde af met een waterdichte elastische afdichting. Zwelpasta voor waterdichte afdichting van: Buis- en leidingdoorvoeren in wand en vloer Constructievoegen in betonconstructies Voegen tussen prefab betonelementen Verlijming van zwelstrips compo.

ERVAS heeft afdoende oplossingen voor een waterdichte doorvoering van leidingen voor gevels, kelders en funderingen. Zowel voor bestaand en nieuw metselwerk als voor betonwanden. De keuze van de waterdichte doorvoer is afhankelijk van de samenstelling van het grondvocht en de geconstateerde waterdruk. Artikelnummer: MNK Qn5- ½” -165.

Leidingdoorvoeren zijn op verschillende manieren af te dichten. Dit betekent onder meer dat de doorvoeren van de dienstleidingen voor elektriciteit, gas en water vanaf de gevel van de gebruiksfunctie tot in de meterruimte lucht- en waterdicht moeten zijn.

Kristina