Werking warmwaterpomp

De werking van een warmtepomp is gebaseerd op een complex stukje natuurkunde. Zonder daar al te diep in te duiken, legt deze pagina uit hoe een warmtepomp werkt aan de hand van een koelkast en enkele voor iedereen herkenbare huishoudelijke handelingen. Natuurkundige verschijnselen uit de keuken om uit te . Hoe werkt een warmtepomp?

Bij een koelkast wordt door de verdamper warmte onttrokken aan de te koelen producten, en wordt dit via de condensor afgegeven aan de buitenlucht.

Bij een warmtepomp wordt deze warmte onttrokken aan elementen van het milieu . Het warmtepompbuitendeel onttrekt warmte aan de buitenlucht en verhoogt deze temperatuur via de compressor. Bijzonder veel mensen kiezen er vandaag de dag voor om in hun woning gebruik te maken van een warmtepomp. Misschien heeft u nog geen warmtepomp aangekocht, maar speelt u wel met dat idee.

In dat geval zult u graag een goed beeld willen hebben van de manier waarop een warmtepomp. Welke soorten bestaan? Ontdek hier alle nodige info over de soorten en de werking van een warmtepomp !

Met een warmtepomp benut je de gratis warmte van de natuur om je woning of het sanitaire water te verwarmen. Je bespaart er niet alleen een hoop geld mee maar helpt ook mee om uitputting van natuurlijke energiebronnen te voorkomen. Info over de soorten warmtepompen met hun werking en . Veel mensen vragen zich af hoe een warmtepomp werkt. De precieze werking verschilt per type.

Hier lees je een zo eenvoudig mogelijke uitleg: het systeem neemt lage temperaturen op bij een bron, transporteert de warmte naar een andere plek en geeft de warmte daar af bij een hoge temperatuur. De warmtepomp zorgt ervoor dat drie kwart van de warmte die geproduceerd wordt volledig gratis is! Een warmtepomp is een zuinig en milieuvriendelijk alternatief voor de traditionele verwarmingsketel of aardgasaansluiting. Een grond-water warmtepomp bestaat uit systemen en is bijzonder rendabel. Wat zijn de warmtebronnen van een warmtepomp?

Lees hier alles over werking warmtepomp. Voor een goede werking dienen alle de kringen te . Warmtepompen zijn nog niet geschikt voor elke woning,lees hier over de werking en toepassing van een warmtepomp. De techniek produceert zelfs tot van de warmte die u nodig heeft.

De overige komt uit aardgas of elektriciteit.

Warmtepompen maken gebruik van de gratis energie uit de omgeving: uit de lucht, uit de bodem en uit. Kort gezegd is een warmtepomp een systeem dat energie onttrekt van de natuur (water, gron lucht) en een hogere temperatuur doorgeeft via een systeem waardoor het mogelijk is om bijvoorbeeld onze woning te verwarmen. Hier wordt in het kort de werking en techniek van het meest gebuikte type warmtepomp omschreven. Ook wordt de thermodynamische cyclus omschreven.

Er kan worden door gelinkt voor details over andere types warmtepompen zoals: de absorptiewarmtepomp, adsorptiewarmtepomp, transkritische warmtepomp , hybride . Een overzicht van de werkingswijze van warmtepompen vind je hier terug. Elke soort warmteonttrekking werkt op een . Vind alle Informatie over de Werking van een Warmtepomp. Vergelijk Direct Gratis Warmtepomp Prijzen en Offertes van Vakmannen uit de Regio via Solvari.

Kristina