Arbeidsinspectie

Gezonde en veilige werkomstandigheden en een eerlijke betaling. Houdt u zich aan de wet? En werkt het sociale zekerheidsstelsel? De Inspectie SZW houdt hier toezicht op.

Daar waar de hardnekkigste problemen zitten en het effect het grootst is. Сохраненная копия Перевести эту страницу Hieronder vindt u de onderwerpen die onder het toezicht van de Inspectie SZW vallen en waarover u een melding of aanvraag in kunt dienen.

Klik op een onderwerp voor meer informatie en het bijbehorende meldformulier. Je kunt er ongevallen, fraude en uitbuiting melden. Lees meer over de Inspectie SZW. Dit zijn: De twee algemene directies van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenhei Arbeid en Sociaal Overleg die belast zijn met het toezicht, met name: het Toezicht . Dan kan hij een aantal maatregelen nemen. Voorheen moesten werkgevers en werknemers hiervoor bij de regiokantoren zijn.

Werkgevers en werknemers kunnen nu . Arbeidsinspectie : meldingen, tips en klachten op één adres. Hoofdregel is dat de inspecteurs ongehinderd hun controles kunnen uitvoeren.

Maar ook een werkgever heeft rechten. Goedemorgen, de heer Janssen, inspecteur van het ministerie van Sociale Zaken. Link: Officiële bekendmaking. Om naleving van de wetten de bevorderen, worden inspecties uitgevoerd en wordt er bestuursrechtelijk en strafrechtelijk gehandhaafd.

Ben je hier klaar voor? Waar kijken de inspecteurs eigenlijk naar? Melding van bouwwerk is verplicht, ook bij arbeidsongevallen is er een meldplicht. U kunt alle zaken omtrent arbeidsinspectie melden via het centraal meldpunt van Nederland: Meld. Klachten worden uiteindelijk behandeld bij de Inspectie SZW als uw werkgever bepaalde regels niet naleeft.

Volgens de FNV heeft een intern onderzoek door de inspectie dat uitgewezen. De inspectie zelf bevestigt dat er vorig jaar een onderzoek was, maar wil niks zeggen over de uitkomsten. In de Arbowet zijn regels over goede arbeidsomstandigheden op het werk vastgelegd. Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. Door Annelies Rottiers – Leestijd: minuten.

Naast klamme handen roept het bezoek van een sociale inspectiedienst heel wat vragen op. Want waarom wordt uw zaak geviseerd? Naast arbeidsomstandigheden houdt de Inspectie SWZ zich . De arbeidsinspectie is een controlerend orgaan die toe ziet op arbeidsomstandigheden zoals vastgelegd in de wet.

Kristina