Groot afval

GP Groot is actief op gebied van afvalinzameling en recycling, brandstoffen en energie, infra en engineering. Thuis kunt u glas, papier, plastic, pak en blik, gft en restafval scheiden. Grof afval is de verzamelnaam van al uw overige afval. Denk hierbij onder andere aan meubels, bankstellen, kasten, vloerbedekking, groot wit- en bruingoe tuinstoelen en tafels. Denk aan banken , kasten, wasmachines en stofzuigers.

Groot tuinafval, zoals snoeihout en takken, dat niet in de gft-container past.

U kan sommige grofvuil tegen betaling laten ophalen aan huis. Maak op voorhand een afspraak. U kunt grof snoeiafval ook laten ophalen. Breng het gratis naar de milieustraat. Ophalen aan huis kan ook.

De mensen kunnen in de periode van de Grote Afval het evangelie niet meer verdragen. In de Tweede brief van Paulus aan de Tessalonicenzen staat, dat de wederkomst van Jezus Christus niet eerder plaatsvindt voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is:. Afval dat te groot of te zwaar is voor een (ondergrondse) restcontainer brengt u naar het milieustation of laat u op afspraak ophalen.

Voor particulieren is dit gratis, voor bedrijven niet.

Ook dit afval wordt gescheiden ingeleverd en opgehaald: elektrische apparaten, snoeihout , bouw- en sloopafval en metaal en overig grofvuil . De ophaaldienst komt alleen langs na aanmelding. Het moet uit handzame stukken bestaan (bv. vloerbedekking in gebundelde rollen van maximaal meter). Er moet altijd iemand thuis zijn om het afval aan te bieden. Meubels moeten in elkaar worden aangeboden. Grof huisvuil mag nooit op straat worden gezet.

Grof tuinafval is al het plantaardige en organische materiaal dat te groot is voor het gft. Denk hierbij aan afval dat ontstaat bij het aanleggen, het onderhouden of verwijderen van onderdelen van de tuin. Bielzen, tuinhekken en.

Er wordt bij het ophalen onderscheidt gemaakt tussen:. Heeft u grof afval of snoeiafval? En dat kunt u niet scheiden? Snoeiafval dient u apart aan te bieden. Onder het kopje Hoe werkt het leest u hoe u dit kunt doen.

Voor elektrische apparaten gelden aparte regels. Lukt dit niet, maak dan een afspraak om het op te laten halen door de gemeente. Grofvuil kunt u zelf wegbrengen of laten ophalen.

Hieronder leest u waar u met uw grof huisvuil terecht kunt.

Voorbeelden van grof huisvuil zijn: matrassen , hout, tapijt, groot plastic zoals tuinstoelen, metaal en fietsen. IOK Afvalbeheer haalt op aanvraag en tegen betaling je groot huisvuil op. Onder groot huisvuil hoort alles wat qua grootte niet in de grijze restafvalbak past.

Enkele voorbeelden zijn: meubels, tuinstellen, houten ramen (zonder glas), … Ook het niet-recycleerbaar afval van groter formaat beschouwen we als groot huisvuil. RMN haalt uw grof afval gratis op. U meldt uw grof vuil aan via het aanmeldformulier.

Ook kunt u uw grof afval af geven bij het afvalbrengstation. Aanmeldscherm grof afval. Los grofvuil (takken, planken e.d.) moet zoveel mogelijk worden gebundeld (bij elkaar gebonden of verpakt).

Bij groot snoeiafval moeten de takken zijn verwijderd van de dunne . Bekijk onze mogelijkheden voor grof huishoudelijk afval.

Kristina