Koeltoren binnen

Het af te koelen koelwater stroomt aan de. Via de leiding bovenaan links wordt te koelen . Je hebt waarschijnlijk vast weleens een zogenaamde koeltoren ergens in een landschap waar je voorbij reed gezien. Dit zijn torens om de warmte van een thermische of nucleaire energiecentrale of chemische procesindustrie af te voeren.

Door de vorm van de koeltoren stijgt de wind snel op en koelt het het warme water in de bakken af.

Door de warmte wordt de lucht ook weer warm, waardoor het op een afstand lijkt alsof de koeltoren. Het principe van de werking van een koeltoren is zeer eenvoudig. Het wordt tot bovenaan de structuur van de koeltoren gepompt en loopt dan inwendig via talrijke plastic of houten schotten naar beneden. Hoe herkennen we een natte koeltoren ? U ziet onmiddellijk dat er aanzienlijke verschillen . Een verlaten koeltoren ergens in België.

Weleens een koeltoren van binnen gezien?

Legionella kan zich snel ontwikkelen in koeltorens. Koeltorens vergen specifieke aandacht. De nevel bij open ( circulerende) koeltoreninstallaties heeft een groot bereik waardoor honderden mensen in de omgeving ziek kunnen worden. De ventilator bevindt zich in het cilindrische deel bovenop.

Deze urbex koeltoren is een van de kleinste, maar Le Petite Maison is daarom niet minder interessant. In de centrale wordt ook biomassa gestookt. De Amercentrale leverde. De koelprestatie van deze koeltorens is optimaal en de werking ervan probleemloos. Het effect van tegenstroom.

Dit betekent dat het water . De koeltorens werken volgens het principe van tegenstroom. We stappen uit, nemen de camera en beginnen richting de koeltoren te wandelen. Grappig genoeg moeten we deze keer niet klimmen om over een hek te geraken, je kan zomaar binnen wandelen op het domein. Wanneer we eens rondwandelen rond de toren zien we een betonnen trap met een deur, . Hoog rendement en duurzaam proces dankzij effectieve koeltoren waterbehandeling.

Andere leveranciers kunnen motoren aanbieden die weliswaar in een koeltoren kunnen werken, maar deze motoren gaan niet lang mee.

Alleen BAC-Impervix-ventila- tormotoren voor koeltorens zijn geschikt voor gebruik binnen in een koeltoren , waar ze in direct . Andere taken die we bijvoorbeeld uitvoeren zijn het reviseren of vernieuwen van motorreductoren, het verlageren van ventilatoren en motoren of zelfs het coaten van koeltorens. Op die manier is de koeltoren weer voor lange tijd beschermt tegen externe invloeden. Een koeltoren wordt immers zowel aan de binnen – als .

Kristina