Kosten saneren olietank

Als u een olietank in uw tuin vindt, moet u dit melden bij de gemeente. In sommige gevallen moet u de tank laten schoonmaken ( saneren ) of verwijderen. Tevens zal u een duidelijke en gespecificeerde raming getoond worden van de kosten. KIWA BRL 9saneren tanks (benzine, afgewerkte olie, petroleum e.d.).

Aanwijzingen voor de aanwezigheid van een tank zijn putdeksels, koperen doppen, ontluchtingspijpen of vreemde verzakkingen in de tuin. Daarbij komen nog de kosten van eventuele bodemsanering en eventuele andere kostenposten, zoals ligging van het pand en moeilijke bereikbaarheid van de tank.

Er zijn geen subsidieregelingen. Regels voor olietanks in gebruik. Ongeveer twintigduizend huishoudens hebben nog een ondergrondse olietank in gebruik. In Nederlandse voor- en achtertuinen liggen nog veel ongebruikte en ongesaneerde tanks onder de grond.

Deze kunnen vloeibare ( brand-) stoffen of afgewerkte olie bevatten. Sinds de overschakeling op aardgas worden dergelijke tanks meestal niet meer gebruikt. Een tank heeft een levensduur van . Na aanmelding duurt het 2-werken voordat de aangeboden tanks gesaneerd worden.

Kosten droog ontgraven.

U wordt binnen werkdagen na aanmelding gebeld inzake het exacte saneertijdstip. De te saneren tank moet per vrachtwagen bereikbaar zijn. Na sanering ontvangt u een Kiwa BRL 9certificaat zodra de factuur voldaan is. De tank werd leeggepompt maar vaak werd niet . Als in uw tuin een olie- of brandstoftank begraven ligt die u niet meer gebruikt, dan moet u deze tank laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.

Is dat door de ligging van de tank niet mogelijk, dan kunt u volstaan met het reinigen en afvullen van de tank. Er is altijd een bodemonderzoek nodig. Bij het saneren van tanks dienen de tanksaneringsbedrijven zich aan een aantal regels te houden. Nadat is vastgesteld dat er een tank gesaneerd moet worden, komt de aanvraag bij een saneringsbedrijf aan de orde.

Het is aan te bevelen bij. U bent als eigenaar van de tank verantwoordelijk voor de naleving van al deze regels en eventuele verontreiniging van de bodem. Daarom heeft de branchevereniging van de bedrijven die zich bezig houden met de sanering van tanks, de Vereniging van Tanksanerings- bedrijven (VETS) deze website samengesteld. Daar kunnen nog kosten bijkomen voor bodemsanering. De ligging van het pand en de bereikbaarheid van de tank bepalen ook de uiteindelijke prijs.

Offertes kunt u aanvragen bij Kiwa-erkende saneringsbedrijven. Kiwa is het keuringsinstituut voor onder andere . Als de bodem vervuild is als gevolg van lekkage van de tank , moet de eigenaar deze vervuiling saneren en de kosten hiervan betalen. De verwijderingsplicht geldt ook niet voor.

Dat kan zware financiële gevolgen hebben voor de eigenaars van de tank.

Enkele weken geleden was er nog het verhaal van een 80-jarige weduwe uit Koolskamp van wie de stookolietank was leeggelopen. De vrouw moet haar bodem laten saneren. Om de oude dieseltank op te ruimen en om een nieuwe tank aan te schaffen, kunt u meedoen met Actie Tankslag.

De kosten daarvoor worden geraamd op ongeveer . Doordat u samen met andere agrariërs saneert, kunt u ook nog eens veel kosten besparen. Met de tankslagactie van Piva Oil geniet u van interessante kortingen voor tankreiniging ,tankopvulling en tank neutralisatie. Ontdek in welke regio wij de komende maanden actief zijn. Hoe meer mazouttanks wij saneren in dezelfde buurt, hoe lager uw prijs.

Schrijf u in voor onze actie. Wilt u meer weten over tanksanering . Door zelf het mangat vrij te maken kan je kosten uitsparen. Bij onmogelijkheid tot verwijderen wordt de tank in overleg met een erkende technicus opgevuld met zan schuim of ander gelijkwaardig materiaal.

Kristina