Organische chemie oefeningen

Methanal kan in basisch milieu reageren met andere aldehyden. Alle coëfficiënten in deze vergelijking zijn gelijk aan 1. Geef de naam van verbinding A. Verbinding X is een alkanoaat. Ik heb het nog altijd niet zo goed door: de organische chemie : alcoholen, aminen.

Extra oefeningen over organische chemie.

Chemie oefeningen op het internet. Organische chemie en. Algemeen: Een uitgebreide reeks Chemie oefeningen over allerlei onderwerpen (met dank aan de New Mexico State University).

Niet alle Links op deze server werken ! Plastics en kunststoffen kom je overal tegen. Over het algemeen worden plastics in de natuur vrijwel niet afgebroken. Alcohol (Primair, Secundair, Tertiair): Alcohol is een organisch molecuul, waarvan tenminste één zijgroep een hydroxygroep is. De bekendste variant is ethanol (C 2H 5OH), een stof met een.

O, zo´n dubbele binding toch!

Waarom werd er aanvankelijk gesproken over organische chemie en niet over koolstofchemie? Vroeger, en ook nu nog, . Oefeningen : alkanen, alkenen en alkynen. ISOMERIE: OEFENINGEN. De moleculeformule C. Het verwerven van kennis en praktische vaardigheden om spectrale gegevens van structuren van organische of bio- organische aard te analyseren om zo tot de opheldering van de structuur te komen.

ACTeamgericht kunnen werken Ondermeer door afspraken te maken, het practicum voor te bereiden en de verslagen uit te werken. ACOrdelijkheid en nauwkeurigheid Ondermeer door het logisch opbouwen van een proefopstelling, het tijdig en regelmatig indienen van verslagen en het nauwkeurig weergeven van . HANDLEIDING BIJ PRAKTISCHE OEFENINGEN ? N ORGANISCHE CHEMIE VOOR EERSTBEGINNENDEN. Er wordt gestreefd naar integratie en verwerking van deze kennis door oefeningen waarin alle mechanismen tegelijk kunnen voorkomen. Theorie en oefeningen.

Bachelor in de Toegepaste Ingenieurswetenschappen. Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen. Deze bondige handleiding vormt een leidraad bij het opleidingsonderdeel chemie II, . Begincompetenties In het eerste deel wordt ervan uitgegaan dat de cursisten geen specifieke voorkennis hebben.

De oefeningen worden stelselmatig opgebouwd. Het vak Anorganische Chemie fungeert als ondersteunend vak. De vakken Chemie der kunststoffen en Chemie der .

Hét referentiewerk organische chemie voor alle leerlingen én leerkrachten aso derde graad en bachelors chemie!

Kristina