Scaffolding voorbeeld

Bij scaffolding biedt de leerkracht ondersteuning die steeds net boven het niveau van een leerling ligt, waardoor de leerling een hoger niveau kan bereiken. Scaffolding in een tijdsperspectief. Een belangrijke rol bij scaffolding is dan ook weggelegd voor de interactie tussen leerkracht en leerling, waarbij de leerkracht het denken en redeneren stimuleert en de structuur van het werken bevordert door vragen te stellen. Er zijn verschillende vormen van scaffolding.

Beschrijving lesactiviteit.

Mooi voorbeeld van peer-to-peer scaffolding. De volgende oefensituatie . De leermethode is dan ook net als een steiger: de hulp is tijdelijk een aangepast op het niveau van de leerling. U biedt dus coaching op maat.

Het is een goede methode om gewenste voorkennis op te . Het observatieformulier bevat de stappen van scaffolding : diagnosestrategie, diagnosecheck, hulp-op-maat, checken begrip leerling. Voorbeeld : DS = ______.

Hiermee wordt berekend hoeveel procent van het totaal aantal toegepaste middelen bij de stap Diagnose Check plaatsvonden). Een vorm van ondersteuning die je als leerkracht aan je leerlingen kunt bieden als ze bezig zijn met de Engelse taal, is ´ scaffolding ´. Who can think of a way to start a love letter? Welke scaffolding -stappen gebruikt de docent? In hoeverre is dit scaffolding ? Opdracht leerlingen: Bedenk voor mensen met bepaalde beroepen voordelen en nadelen van de Europese Unie. Deze leerling heeft het . In dit artikel werken we een voorbeeld van dergelijk procesonderzoek verder uit, namelijk ons onderzoek naar scaffolding in de individuele vioolles.

Na een toelichting op het begrip scaffolding beschrijven we de opzet en bevindingen uit ons onderzoek. De leerinhoud dient ook als voorbeeld voor andere onderwerpen. Het voorbeeld moet daarom zorgvuldig gekozen worden en alle belangrijke aspecten van het onderwerp bevatten. Hierbij wordt de omgeving van kinderen, zoals zij die beleven, als uitgangspunt genomen.

Een begrip dat nauw samen hangt met de zone van de naaste ontwikkeling is scaffolding. Wanneer je het kind helpt, begeleidt en stuurt bij dingen die het nog nét niet zelfstandig kan (zone van naaste ontwikkeling), ontstaan leermomenten waarmee kinderen. Op basis van deze analyses werd een tijdlijn van iedere les gemaakt.

Bussuuitgeverij Coutinho.

Talig Rekenen als Professie, dit is het door NRO gesubsidieerde project onder leiding van dr. Afleiding gaat vaak samen met scaffolding. In het bovenstaande voorbeeld van Amy zou een afleidingsmanoeuvre zijn om te vragen waar Amy graag mee . De scaffold is hier de richtvraag: Wat doen we altijd voor het namiddag wordt? Door deze vraag komt de leerling zelf op het middageten als link tussen de voor- en de namiddag.

De onderwijzer expliciteert in het voorbeeld ook alle denkstappen die op die richtvraag zouden moeten volgen (Heb je al gegeten? Dus is het). Op het eerste gezicht lijken de interacties tussen Nynke en haar . De methode vraagt wel wat van de leraar. Goed kunnen parafraseren, bijvoorbeel ofwel: zaken in andere woorden kunnen uitleggen. In onderstaand filmpje ziet u een voorbeeld van scaffolding.

Nederlandse opzet van de managementopleidingen. In Canada wordt gewerkt vanuit de theorie van Vygotsky, waarbij wordt uitgegaan van het feit dat iedere directeur onderwijskundig leiderschap zou moeten hebben (being an instructional leader). De docent biedt direct hulp zonder eerst uit te zoeken wat het probleem precies is en wat de leerling wel weet.

Een manier om hulp op maat te bieden is het zogenoemde scaffolding.

Kristina