Technologische eigenschappen

Nederlands uren Eerste semester Uitgesloten voor examencontract. OC Kunststofverwerking – Campus Brugge. Vertalingen in context van mechanische en technologische eigenschappen in Nederlands-Frans van Reverso Context: De bepaling der waarden van de mechanische en technologische eigenschappen van de koud gevormde profielen geschiedt in het algemeen aan de hand van langs proefstaven.

Materiaalkunde en metalen: welke eigenschappen ? Binnen de materiaalkunde (maar dit geldt natuurlijk voor alle vakgebieden) worden veel termen gebruikt die voor niet ingewijden moeilijk te bevatten zijn. Hieronder bespreken we enkele veelgebruikte termen.

Op de eigenschappen van materialen te bekomen het gedrag van het materiaal bij de verschillende processen. De kneedbaarheid smeltbaarhei lasbaarheid en bewerkbaarheid definiëren derhalve. Deze bijzonderheid heeft tot gevolg dat de technologische eigenschappen van staal door warmtebehandelingsmaatregels en door de toevoeging van legeringselementen in grote mate gevarieerd kunnen worden.

Technologische eigenschappen. Volgens de informatie van de Worldsteel Association, het overkoepelende organisatie voor de staalindustrie,. Men kan dan een kaartsysteem maken waarop de eigenschappen of de materialen door middel van trefwoorden zijn gegeven, en waarbij de kaart vervolgens. Stijf, de rotorbladen mogen niet bewegen op de kop.

Taai, als hij bros is. Voedingsvezel wordt er meestal gebruikt omwille van technologische eigenschappen , namelijk om romighei textuur en structuur te beïnvloeden.

Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan . We kunnen vier verschillende eigenschappen onderscheiden nl. Fysische eigenschappen 4. Mechanische eigenschappen 2. Om een beeld te vormen van de treksterkte van een materiaal wordt het materiaal onderworpen . Kunststoffen worden geproduceerd als rondstaf en als plaat, waarbij platstaf en vierkantstaf uit plaat gezaagd worden. Een aantal kunststoffen kunnen worden gemodificeer voorbeelden hiervan zijn: – met grafiet en PTFE (voor een lagere wrijvingscoëfficiënt). Duurzaamheid en technologische eigenschappen van gewaterd grenen.

Situering van hout als grondstof. Invloed van groeiomstandigheden op de houtkwaliteit. Chemische eigenschappen: bespreking van polysacchariden, lignine en nevenbestanddelen als basis voor . Deze bijdrage over materialenleer, leert ons de belangrijkste materialen te herkennen, op basis van fysieke en technologische eigenschappen.

Ook het toepassingsgebied van gebruikte materialen komt uitgebreid aan bod. De fysische eigenschappen van beton en mortel worden bepaald door de kenmerken van de samenstellende componenten en hun onderlinge verhouding. Deze eigenschappen zijn bepalend voor het ontwerp en de dimensionering van de constructies.

Zij bepalen eveneens hoe het . FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 1. WAARDE (TYPISCHE WAARDE).

Warmte uitzettingscoëfficient. Specifieke warmtecapaciteit. TECHNOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 2. Na jaren van uitgebreid onderzoek gericht op innovatie beschikt TheSize nu over een hypermoderne productiefaciliteit voor het vervaardigen van hoogwaardige architectonische oppervlakken. Populaire samenvatting: Peulvruchten zijn een duurzame bron van eiwitten welke in de industrie opgezuiverd worden voor toepassing in een scala van levensmiddelen. Echter, de huidige natte scheidingsprocessen kosten veel water en energie en verminderen de technologische eigenschappen van de eiwitten.

Eigenschappen van materialen. De eigenschappen van technische materialen zijn in vier groepen te verdelen. Dit is een verzameling eigenschappen die met sterkte te maken hebben, zoals: Rekgrens, treksterkte, taaihei brosheid en hardheid. Oligofructose, lactitol en maltitol kunnen de technologische eigenschappen van suiker in cake grotendeels overnemen.

Mannitol, sorbitol, fructose of polydextrose scoorden iets minder goed in dit onderzoek.

Kristina