Verkeersruimte bouwbesluit

Voor een woning niet gelegen in een woongebouw eist het Bouwbesluit geen verkeersruimte. De hal in een woning mag daarom aangemerkt worden als verblijfsgebied mits het totale verblijfsgebied voldoet aan de eisen van een verblijfsgebied. Natuurlijk mag de hal ook aangemerkt worden als verkeersruimte , maar dan . Indien de in het eerste lid bedoelde ruimte een gemeenschappelijke verkeersruimte is, is de vrije breedte ten minste m. Dit geldt niet voor zover de verkeersroute over een trap voert.

Een verkeersruimte dient voor het bereiken van een andere ruimte.

Definitie van een verkeersruimte : Ruimte bestemd voor het bereiken van een andere ruimte, niet zijnde een ruimte in een verblijfsgebied of in een functiegebie een toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte. Loopt de verkeersroute door een verblijfsgebie functiegebie toiletruimte, badruimte . Dat is het geval bij een . Gebruiksgebied of een . Een woonhuis met meerdere verdiepingen heeft een breedte van de overloop ( verkeersruimte ) van 850mm. Ter plaatse van de trap is er een breedte van 820mm (komt door de weltrede).

In het bouwbesluit staat dat de breedte van een verkeersruimte minimaal 850mm breed moet zijn. Ook staat er in het . In die situatie is het looppad een verkeersroute en dat blijft ook de daarna ontstane middengang.

Omgekeerd geldt dat een . Wanneer nieuwbouwplannen niet aan het bouwbesluit voldoen, mag er geen bouwvergunning worden afgegeven en mag er dus niet worden gebouwd. Onverminderd het tweede li ontsluit ten minste een toegang van een woongebouw een gemeenschappelijke verkeersruimte die nabij die toegang, over een . Ventilatievoorzieningen voor gemeenschappelijke verkeers-ruimte in woongebouw – 304. Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen er gelden voor de ventilatiecapaciteit, die is vereist voor een gemeenschappelijke verkeersruimte van een woongebouw. Hoe wordt deze capaciteit vervolgens bepaald? Uitleg begripsbepaling.

Al deze ruimten liggen niet in een verblijfsgebied. De bouwpraktijk heeft de term bedacht voor alle ruimten waaraan het Bouwbesluit geen specifieke eisen stelt. Begeleidingscommissie: Cluster Bouwkwaliteit van het Ministerie van BZK.

Voor de ventilatie in een gemeenschappelijke verkeersruimte van een woongebouw moet volgens artikel 3. Nederlandse vereniging voor . Betreft dit in een trappenhuis alleen de vloeroppervlakte op begane grondniveau? Bijkeuken opstelplaats wasmachine. Slaapkamer verblijfsruimte. Functie nummer ruimte ruimte. Nieuwbouw appartementen en woningen in Streefkerk.

Overigens blijkt hieruit dat het bouwbesluit geen onderscheid maakt tussen de functie van een verblijfsruimte als woonkamer of slaapkamer.

Kristina