Vrije hoogte bouwbesluit

Het eerste lid stelt eisen aan de vrije breedte (ten minste m) en aan de vrije hoogte (m of m, zie tabel 1) van een aantal met name genoemde doorgangen. Voorheen werd gesproken van een toegang van een ruimte met een vrije doorgang met een breedte en een hoogte. Een verkeersroute die begint bij een doorgang als bedoeld in artikel 4. Dit geldt niet voor zover de verkeersroute over een trap voert.

Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste m en ten minste de in tabel 4. Minimum vrije hoogte boven de trap.

Maximum hoogte van een optrede. Voor bestaande bouw gelden andere voorschriften. Gebruiksfunctie, Type, Minimaal aanwezige oppervlakte Oppervlakte (m²), Minimale breedte (m), Minimale hoogte (m). Vrije doorgang Nieuwbouw. Om u een idee te geven van de vragen die bij de Helpdesk Bouwbesluit binnenkomen, wordt in elke uitgave van Bouwkwaliteit in de praktijk een telefonisch gestelde vraag en antwoord opgenomen.

Vraag en antwoord zijn uiteraard geanonimiseerd. Re: deurhoogte volgens bouwbesluit. Je hebt het heel duidelijk uiteen gezet.

Bij ons buro (of althans ik) wordt er niet erg ingewikkeld over gedaan.

Dan zit je meestal (altijd) veilig. De Handreiking Bouwbesluit en Woning is opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties met het doel het Bouwbesluit begrijpelijk uit. Wanneer, bijvoorbeeld bij een schuin dak, de vrije hoogte van een ruimte minder dan m hoog is dan voldoet deze ruimte. Met de eis aangaande de vrije hoogte boven de trap wordt gewaarborgd dat er voldoende vrije loopruimte boven de trap aanwezig is. Gelijk aan de hoogte van deuren (artikel 1) is, in verband met de toenemende gemiddelde lengte van de bevolking, de vrije hoogte boven trappen van woonfuncties aangescherpt van 2 . Op zich is het vrij simpel.

Je verandert de functie tot woonfunctie. Met dit uitgangspunt kun je dan het bouwbesluit gaan toepassen. De vrije hoogte moet . Tevens stelt het bouwbesluit via andere artikelen eisen aan de vrije doorgang, maximale wateropname, luchtverversing, wering van vocht, bereikbaarheid en de thermische. De hoogte tussen twee treden heet optrede, de diepte van een trede heet aantrede. Een goed beloopbare trap voldoet aan.

Wanneer een woning wordt gebouwd in opdracht van een particulier, kunnen bovengenoemde uitzonderingen dus zeer van pas komen, met name bij de eisen voor daglicht, oppervlakten en vrije hoogte. Zo is de eis voor een vrije breedte van 1. Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit gegeven voorschriften wordt voorts verstaan . Hiertoe is het Bouwbesluit aangepast, zoals gepubliceerd in het Staatsblad 249. Afmetingen verblijfsgebied.

Kristina