Vuurton regels

Om vuren in de tuin voor iedereen leuk te houden, heeft de overheid regels opgesteld. Het is verboden om geverfd of geïmpregneerd hout, bewerkt hout, snoeihout of afval te verbranden. Ook tuinfakkels zijn toegestaan.

Vuur stoken in tuin niet toegestaan Vuurtje stoken in de tuin? Veel mensen vinden het reuze gezellig, maar het mag niet.

Afval, zoals bewerkt hout, snoeihout en oud papier, verbranden is verboden. Wat wel mag is barbecueën en koken, zolang dit geen gevaar oplevert voor de . Niemand die er om ouwehoert of regeltjes wil . BREDA – Langere avonden en aanstaande aangenamere temperaturen maken ook dat uit verschillende tuinen rookpluimen opstijgen, afkomstig van barbecues of vuurtjes. Dat laatste is niet zonder risico, want: “Behalve barbecueën, koken, tuinfakkels en een vuurkorf is feitelijk elk vuur verboden”, aldus . Overweegt u om een vuurkorf te kopen en te gebruiken, dan heeft u ongetwijfeld een aantal vragen over de regels en het gebruik van een vuurkorf.

Bijvoorbeeld: Mag ik een vuurkorf branden in de tuin?

Hooguit kun je de wijkagent vragen te bemiddelen. Wordt het echt een probleem, dan wordt het advocatenwerk, procederen, dwangsommen e. Hoe voorkom ik overlast . Maar de verhouding met de buren wordt daar ook niet beter op. Wel kunnen in de apv regels staan over open vuur e. Mochten die zijn overtreden – dat moet je . Daarom zijn er regels voor het verbranden van tuinafval, het aansteken van barbecues, vuur- en gelpotten, vuurkorven, tuinfakkels en vreugdevuren (open vuren) en het aansteken van buitenkachels.

Hieronder ziet u wat wel en wat niet mag, en waar u terecht kunt als u last heeft van andermans vuur. Beperk zelf overlast . Nadere regels voor het stoken van vuren tijdens de jaarwisseling op grond van artikel 2. In deze nadere regels wordt verstaan onder: – vuurton : een oliedrum of vat met een inhoud van ten hoogste 2liter. In de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat een besluit inhoudende een beleidsregel moet worden bekendgemaakt.

De in deze nota uitgewerkte regels voor het verlenen van ontheffingen voor het verbranden van afvalstoffen in de openlucht zijn beleidsregels als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht en zullen . Een vuurtje mag geen gevaar of overlast veroorzaken. Dit geldt niet alleen voor buitenkachels, barbecues en vuurkorven, maar ook voor de open haard in huis.

Als de vuurkorf op uw eigen terrein zet, bent u daarvoor zelf verantwoordelijk. Staat de vuurkorf op openbare gron zoals de stoep, een plein of een grasveld dan zijn er regels waaraan u zich moet houden. Deze regels krijgt u toegestuurd als u de locatie van de vuurkorf heeft gemeld. U mag geen vuurkorf . Er zijn regels voor het branden van een vuurkorf tijdens de jaarwisseling. Dus ben je van plan om een vuurkorf aan te steken, hou je dan aan de regels.

Ik liep zojuist met de hond buiten en toen zag ik hier een paar huizen verderop een brand in de tuin! Ik dacht eerst dat het de garage was. Ik stond al op het punt om naar huis te rennen en de brandweer te bellen maar toen zag ik dat het uit . Wij zitten gezellig elke avond bij een vuurtje in een vuurkorf. Volgens het RIVM valt het reuze mee met gezondheidseffecten van houtrook. Mogen we lekker stoken of mag het nu niet?

Voor het afsteken van vuurwerk gelden landelijke regels. Die regels zijn overigens dit jaar veranderd. Het kabinet heeft de afsteektijden voor vuurwerk verkort.

Er zullen in de vergunning regels staan over bijv. Merkwaardig genoeg is geen stookvergunning nodig voor het aanbrengen van een vette, doordringende walm in de woonomgeving, a. Regels voor de melder. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan de omgeving, . Er zijn wel regels met betrekking tot rookhinder maar die wetgeving lijken op een zoethoudertje, want in de praktijk heb je daar niets aan.

Ik vind dat er sprake is van discriminatie: Verspreid je houtrook geuren dan wordt dat okÉ gevonden. Ga ik poep geuren verspreiden dan is er eerder sprake van hinder?

Kristina