Wtw systeem klachten

Daar zijn al jaren, in veertig woningen met balansventilatie, ernstige gezondheidsklachten als astma en COPD. Toen we vijf jaar geleden het huis kochten was ik aardig positief over het wtw systeem en het verbaasde mij dat de geluidsemissie zeer acceptabel was. Hallo, Nou ik zit met een vraag, wij hebben een WTW systeem nu waren er klachten over geen goede ventilatie enzo stank (eten) nu is er voor ons een advies gegeven een gat naar buiten en een afzuigkap MET motor.

Nu wil ik weten is dit wel een goed advies geweeest zo nee wat moeten we doen? Hoewel ik geen klachten in dit huis heb wil ik graag weten wat dat stof nu is. Te meer ook omdat niemand weet of het misschien ook gezondheidsklachten kan veroorzaken.

Het meest voorkomende probleem met niet goed functionerende WTW ventilatiesystemen is stof. Indien de filters van het systeem niet tijdig vervangen worden of deze door onkundig reinigen beschadigd zijn, kan. Warmte Terug Win-installatie, kort genoemd WTW systeem. Hieronder ziet u een schema weergave van de werking van een WTW installatie.

Tengevolge van onkunde, van verschillende zijde, ontstaan de meeste ongewenste situaties, met als gevolg dat er klachten gaan ontstaan welke na langere tijd zelf tot . Doet mij denken aan een programma op tv wat klachten van een WTW systeem behandelde. Bovenstaande post hoeft . Met balansventilatie kun je. Naast verkeerde installatie en gebrek aan onderhoud is verkeerd gebruik een belangrijke oorzaak van gezondheidsklachten in huizen met balansventilatie.

Reiniging van uw WTW systeem. Uit onderzoek blijkt dat van de Nederlanders kampt met gezondheidsklachten door met name vocht en onvoldoende frisse lucht in huis. De klachten die hieruit voortvloeien, zijn wel degelijk reëel maar vinden hun oorzaak niet in het principe van gebalanceerde ventilatie met warmte -terugwinning. Het probleem zit in de omgang met het WTW – systeem , zowel bij de installatie als bij het gebruik. Hier rust een verantwoordelijkheid bij de bouwsector.

In menig nieuwbouwwijk regent het klachten over de balansventilatiesystemen. Een van onze technisch redacteuren heeft inmiddels zelf ook enige ervaringen opgedaan met balansventilatie en WTW. In Nederland zijn circa 400. De GGD Regio IJssel-Vecht wordt per jaar enkele tientallen keren door bewoners . In de wijk Vathorst, Amersfoort zijn veel mensen met gezondheidsklachten. Een warmteterugwinunit (afgekort WTW ) is een apparaat dat zorgt voor balansventilatie met.

Ook zijn er vaak klachten in kantoorgebouwen (sick-building-syndrome). Onder bemeten systeem (alleen op stand was voldoende ventilatie en dit maakte te veel lawaai ( WTW in open ruimte) waardoor de bewoners de . Bewoners klagen over herrie, vertrouwen niet op een goede werking ervan, weten niet hoe ze het systeem moeten onderhouden en vinden het vervelend als de installatie veel ruimte in beslag neemt. Maar er zijn ook positieve ervaringen. Het systeem is nogal eens oorzaak van klachten en problemen.

Of moeten we kwalitatief beter WTW systeem maken zoals in de recente wijzigingen in het bouwbesluit dat van ons verlangt. Maar de branche heeft gewerkt aan verbetering en daarover is in december de brochure “ Balansventilatie met wtw in de woningbouw” met de ondertitel “sleutels tot succes” . Maar nog belangrijker is de schade aan uw gezondheid: hoofdpijn, allergieën en astmatische klachten kunnen snel toenemen door een slechte ventilatie.

Vreemd genoeg vind ik op internet geen klachten over het (dis)functioneren van een douche- wtw , alleen maar bergen reclame van allerlei installatiebedrijven. Wie heeft soortgelijke ervaringen? En heeft iemand nog tips m.

Kristina