Ozon schadelijk voor gezondheid

Door zijn sterk oxiderend vermogen kan ozon een aantal gezondheidseffecten veroorzaken, afhankelijk van verschillende parameters, zoals de ozonconcentratie in de omgevingslucht, de blootstellingsduur, de gevoeligheid van de blootgestelde personen en hun activiteitsniveau. Onderstaande tabel geeft een overzicht . Bij het inademen van een hoge concentratie ozon kan het ernstige schade aan de gezondheid geven. Bij het gebruik van ozongeneratoren mogen daarom nooit mensen of dieren in de ruimte aanwezig zijn.

Zelfs kleine hoeveelheden ozon kunnen schadelijk zijn voor uw gezondheid.

Als u al lijdt aan een aandoening als astma, bronchitis, . Maar ook dichter bij het aardoppervlak wordt voortdurend ozon gevorm vooral bij warm weer. Het ontstaat door de inwerking van . Het vormt een beschermende ozonlaag om de aarde, waardoor UV-straling geen schadelijke gevolgen heeft voor de menselijke gezondheid en de ecosystemen op aarde. Ozon is een gas dat van nature voorkomt in de atmosfeer.

Ozon kan in hoge concentraties giftig zijn. Bij inademing kan men ziek worden. Sinds deze week piekt door het zonnige weer en de hoge temperaturen de hoeveelheid ozon in de lucht.

Wat doet dit agressieve gas met onze gezondheid ? De term ozonvervuiling doet uitschijnen alsof ozon altijd slecht en vervuilend is. Dit is echter niet het geval aangezien er zowel goede als slechte ozon bestaat! Hier kom je alles te weten over ozon , ozonvervuiling en de gevolgen ervan voor mens en natuur. Bij standaardtemperatuur en -druk is ozon een kleurloos.

Ozon in de stratosfeer beschermt dus de biosfeer, terwijl ozon in de troposfeer juist schadelijk is. Is ozon schadelijk voor de gezondheid ? Stikstofoxiden zijn belangrijk bij het vormen van (secundair) fijn stof en ozon. Voor minuten geldt een MAC-waarde van PPM . NO is een oxiderend gas dat irritatie van de luchtwegen kan veroorzaken.

NO daarentegen is weinig schadelijk voor de gezondheid. Verbrandingsprocessen tgv gemotoriseerd verkeer stoten voornamelijk NO uit. In de lucht wordt NO omgezet tot . Nochtans kunnen hittegolven en zomerse temperaturen ook problemen met zich mee brengen.

Er hangt dan vaak te veel ozon in de lucht en ook de hitte zelf kan zorgen voor gezondheidsklachten. Als je laserprinter dag in dag uit een compleet pak papier er door staat te stampen terwijl jij ernaast zit dan is het wel schadelijk denk ik.

Volgens mij (maar dit weet ik niet zeker) stoot een laserprinter ook geen ozon uit zolang je niet aan het printen bent. De ozon ontstaat als de drum elektrisch geladen . In stedelijke omgevingen wordt ozon gecreëerd door een reactie van stedelijke vervuiling en zonlicht. Fotochemische smog is de technische term voor dit conversie proces. Ozon is hierdoor een krachtige verontreiniging met negatieve gevolgen voor de gezondheid.

Minder bekend is dat ozon een zeer nutttig . Als u meer leest over ionisatie zult u vast wel eens tegen gekomen zijn dat er bij ionisatie ozon vrij kan komen. Uit consumenten rapporten blijkt dat er veel ionisatie luchtreinigers op de markt zijn die de ozon uitstootnorm overschrijden. In Amerika zijn veel ionisatie luchtreinigers om deze reden verboden. Blootstelling aan ozon in de buitenlucht kan leiden tot schadelijke effecten op de gezondheid van de mens.

Kortdurende blootstelling aan verhoogde ozonconcentraties gedurende perioden met zomersmog staat in verband met toename van luchtwegklachten, verergering van astma . Zijn kopieerapparaten en printers schadelijk voor de gezondheid ? Ja, zei Tros Radar eind september, en opeens had iedereen het over rondzwevende ozon en sluipende tonerziekten. Een enigszins overtrokken reactie, zo leert een analyse van de apparaten: bij normaal gebruik lijkt er weinig aan de hand . De kwaliteit van zwemwater kan door toepassing van ozon aanzienlijk worden verhoogd. Dit is niet alleen van belang voor het zwemplezier, maar ook voor de gezondheid van de zwemmer. Recent onderzoek heeft namelijk aangetoond dat kinderen een verminderd immuunsysteem kunnen ontwikkelen door zwemmen in . Het verschil tussen ozon en ionisatie is erg groot, zeker wat betreft schadelijkheid voor het milieu.

Hierdoor is het voor de mens en natuur niet schadelijk. Deze ionen zijn werkzame, maar niet agressieve desinfectanten, die bovendien voor een gezond binnenklimaat voor plant, dier en mens zorgen.