Tabel 4 21 bouwbesluit

Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 4. Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid › Afdeling 4. Bereikbaarheid en toegankelijkhei nieuwbouw › Aansturingstabel 4. Hiermee geldt het voorschrift dat een gemeenschappelijke verkeersruimte een vrije breedte van m moet hebben niet meer voor een celfunctie. Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste m en ten minste de in tabel 4. Dit geldt voor een doorgang naar: a.

Ten minste het in tabel 4. Een woonfunctie heeft een vloeroppervlakte van ten minste m² aan . De eisen worden gesteld aan toegangen van ruimten. Met de aanwijzing in tabel 4. Tekst, Tekst van artikel 4. Klik op tabel om te vergroten, Plaatje. Versleep documenten hiernaartoe.

Het eerste lid van artikel 4. Een zoeksysteem helpt u bij het zoeken in de tekst.

Middels het selecteren van gebruiksfuncties kunt u op eenvoudige wijze de juiste artikelen weergeven. Een verkeersroute die begint bij een doorgang als bedoeld in artikel 4. VRAAG EN ANTWOORD TEKST HELPDESK BOUWBESLUIT. Aantal toiletruimten school.

Indien de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie, tezamen met de gebruiksoppervlakte van andere in het zelfde gebouw gelegen gebruiksfuncties waarvoor dit voorschrift geldt, groter is dan 400m? Industriefunctie lichte industriefunctie. Bouwbesluit , afdeling 4. Voorheen werd gesproken van een toegang van een ruimte met een vrije doorgang met een breedte en een hoogte. Gecontroleerd wordt of de opgegeven drempelhoogte, inclusief een eventuele slijtstrip, juist is.

Hoogteverschil niet groter dan m. Daardoor wordt de tekst beter leesbaar. Ook bij ingewikkelde voorschriften, zoals over geluid waarin bepaalde begrippen en eisen zijn opgenomen, wordt met een omschrijving van het voorschrift volstaan. Een te bouwen bouwwerk heeft voldoende bereikbare en toegankelijke ruimten. OVERZICHT VAN DE RUIMTEN – artikel bouwbesluit.

Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben ten minste de in tabel 4. In het eerste lid van artikel 4. Uit deze tabel volgt dat het basistype niet voldoet aan het minimumpercentage van procent.