Groencompost samenstelling

Dit is de gemiddelde samenstelling van Vlaco-compost. Onze groencompost is een goede bron van stabiele organische stof waarmee je de bodem voor lange termijn verbetert. Groencompost is gemaakt van een optimale mix van enkel groenafval zoals bla hout en gras. Deze compost kan zowel in alle.

Gemiddelde samenstelling. Organische stof – droge stof pH-KCl .

Van GFT- en groencompost en overige organische meststoffen is de gemiddelde samenstelling weergegeven, omdat er geen cijfers van de mediane samenstelling beschikbaar waren. Zie hier (verwijzing) voor de mestcodes. Gehouden op een mestbandbatterij met . Door menging met structuurhoudende en koolstofrijke materialen als stro, houtvezels, bermgras of groencompost , ontwikkelt de stikstofrijke drijfmest zich van . Bij groencompost bestaat dit vooral uit bladeren, takken en maaisel. Bij GFT- compost komen daar ook resten van vruchten en groenten uit de keuken bij.

Alles wat je in deze plantenresten vindt, vind je nadien ook terug in de compost. In grote lijnen kan je dus de samenstelling van compost, perfect afleiden uit de chemische .

In de voorbeeldbere- kening (zie tabel) is uitgegaan van een gemiddelde samenstelling van GFT- en groencompost. Dat resul- teert in een economische waarde van €2per ton compost. Volgens Brinkmann varieert de . Compost wordt naar herkomst van de verwerkte organische reststoffen onderscheiden in GFT- compost en Groencompost. GFT-compost is afkomstig van Groente-, Fruit- en Tuinafval. Soms ligt het accent op de bemestende waarde, maar meestal wordt compost ingezet voor behoud van organische stof in de bodem en verbetering van de bodemstruc tuur.

De samenstelling veranderd door het jaar heen en kan verschillen per regio. Het gebruik van compost dient vaak meerdere doelen. Afhankelijk van het hoofddoel kan de optimale samenstelling verschillen.

Samenstelling organische meststoffen. Tabel 1-geeft de gemiddelde samenstelling van een aantal veel gebruikte organische meststoffen. Jaarlijks komen hiervan respectievelijk 600. Geef ons de gewenste samenstelling door en wij maken het . ONZUIVERHEDEN en KIEMKRACHTIGE ZADEN onzuiverheden2mm gew. GEMIDDELDE SAMENSTELLING VAN ONZE EINDPRODUKTEN OP . De productie van zowel het groencompost als het humotex-compost wordt opgevolgd door VLACO.

Zij biedt de garantie voor een evenwichtige samenstelling en een . In Nederland sorteren huishoudens al jaren afval, zo ook het organische deel.

Gft -afval wordt gescheiden ingezameld en op een duurzame wijze verwerkt tot compost. Daarnaast wordt tuinafval via milieustraten ingezameld en brengen onder andere groenvoorzieningsbedrijven en de gemeente hun groenafval naar de . Eindproduct wat vrijkomt bij na de oogst van champignons,. Door het hogere aandeel houtachtig materiaal in groenafval is groencompost minder aangerijkt met voedingsstoffen. Door de fijne samenstelling geschikt voor gazons, speelweiden en sportvelden . GFT compost is geschikt voor elke tuin.

Entiteit: Departement Landbouw en Visserij. Afdeling: Duurzame Landbouwontwikkeling. Verantwoordelijke uitgever. Jules Van Liefferinge.

Gebruik groencompost dus steeds gemengd met gewone tuinaarde. De ontheffing of het keuringsattest liggen ter inzage bij Limburg. Een kopie kan op verzoek verkregen . Tabel geeft de gemiddelde samenstelling groencompost weer.

Hierboven hebben we de vervangingswaarde per ton gft-afval berekend. Op basis van de gemiddelde inhoud van gft- en groencompost berekenen we in Tabel de vervangingswaarde van groencompost.

Kristina